Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

105   Lezení
Autor: Bradek Datum: 2009-07-04 19:22:32
Ahoj, rád bych vyprovokoval (s dostateèným pøedstihem) další pokus o to jít si zalézt do chøibù. Toto jsme plánovali s Frantem, Stanìm a Ondrou, tudíž píšu hlavnì jim, ale kdokoliv by se chtìl pøidat, budeme jenom rádi. Navrhuju vyrazit v úterý po práci (tzn. v cca 16:00 z brna - ideální abychom se potkali v brnì - uštetøí to pùl hodiny a 30km jízdy), frèeli rovnou ke kozlovi a vylezli co stihnem pak pøespali (víme kde), a ráno se vydali na osvìtimanky, kde vylezeme co se nám bude chtít a odpoledne pojedeme dom. Podle lidí bychom se nìjak domluvili na dopravì. Co vy na to?

 
Autor: František Datum: 2009-07-05 10:25:56
 
  Tož pokud vím, tak kluci jsou od støedy na dovolené, nevim kdy se vrací a navíc mají pùjèený všechny pressa na lezení.

Co se mì týèe, tak jsem momentálnì v èechách a vracíme se až zítra odpoledne. No a vzhledem k tomu, že v pátek zase odjíždíme pryè, tak potøebuju strávit nìjakej èas doma. (potøebuju kutit na nìjakejch vìcech, co už pár skoro i týdnù odkládám).
 
 
Autor: Staòa Datum: 2009-07-08 19:23:21
 
  Ahoj, tak jsme se vrátili z dovolené...

no, na nìjaké to lezení bysme taky rádi jeli, takže jak to udìláme? Poèkáme až se Franta vrátí bo pojedeme projednou bez nìj?

No a kdyby se našel nìkdo natolik odvážný vydat se s námi, budeme jenom rádi ...èím víc lidí, tím ménì viditelné ztráty... (což je samozdøejmì žert, nebo s námi se Vám pøece nic stát nemùže )
 
 
Autor: Bradek Datum: 2009-07-09 07:37:57
 
  Zdar, trochu se míjíme. Zítra mám promoci, na víkend jsme na vysoèinì na retro èundru, Po a Út jsem v práci a St odjíždíme na Korsiku. Návrat je v plánu 28. v úterý. Støeda v práci, Èt budu tak akorát vybalovat krámy, PÁ v práci. Na víkend jste myslím (možná i my) na Salze - šance by byla odpolední polezení nìkde tam! Jinak se teda spolu mùžem domlouvat od 3. srpna dál Dobrá správa ale je, že mám dlouhodobì pùjèených asi šest expresek, takže s tím už se dá i nìco lézt. Ale pozor! Z Korsiky pøijedu urèitì rozlezenej, takže budu k neudržení  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-07-09 15:44:12
 
  Oja, ty seš teda vytíženej èlovìk... tak tedy až budete doma...  
104   
Autor: Simèa Datum: 2009-06-10 20:55:12
Tak já jsem na vodì nebyla, ale byl tam jeden mùj kámoš, kterej nechodí na barvínkovský stránky, tak se ho zeptám, protože má zelený trièka rád Kdyžtak dá nìkdo z nás dvou vìdìt...mìjte se..papapapa
Simèa
 
Autor: Simèa Datum: 2009-07-05 10:55:45
 
  Tak to trièko není jeho...

VZKAZ PRO KATKU: Denísek se už vrátil!
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-07-06 20:01:18
 
  Tak to jsem rada!!!  
103   trièka
Autor: jana Datum: 2009-05-31 20:10:26
!!!POZOR!!!

V bílém renaultu se našla dvì trièka. První je zelené, s krátkým rukávem a obrázkem krokodýla, který øíká: "I am hungry!"
Druhé trièko je béžové bez rukávù s èerným nápisem.

!MAJITELÉ A SE PØIHLÁSÍ NA PLKÁRNÌ!
 
Autor: Frantisek Datum: 2009-05-31 22:32:12
 
  I am hungry furt, ale trièko takový nemám!!  
102   Víkend na Moravì
Autor: Iva N. Datum: 2009-05-30 17:02:25
Ráda bych se pøidala k pochvalám,které tu zaznìli.Na vodì to bylo vážnì super a moc jsem si to užila.Díky za to.
101   skotaèiny na vodì
Autor: lucka Datum: 2009-05-27 19:24:49
víkendovka byla doooost dobrá doufám že zase bude podobná víkendovka. Jediný co mì vadilo byli komáøí.
 
Autor: maja(marie mensikova) Datum: 2009-05-27 19:45:59
 
  voda byla fakt super jedna z nejlepsich ale zase ti komaøi
doufam ze techto podobnych akci bude jeste vic a myslim si ze bude
 
 
Autor: Petra Datum: 2009-05-28 21:53:32
 
  Mì se taky moc líbila, i když jen ze bøehu. Teï se z toho musím vyléèit. Co Honza, taky omarodil?  
 
Autor: jana Datum: 2009-05-29 17:41:18
 
  Honza je v pohodì. Zahradní slavnost jsme nevyhráli, dokonce nám i sprchlo :´-(. Ale mùj kostým byl za 3 body(to je maximum ).  
 
Autor: marta Datum: 2009-05-29 21:48:51
 
  hezký ale gulášek chybìl  
100   Fotky z vody
Autor: Bradek Datum: 2009-05-27 09:00:38
Ahoj, jsou dostupné moje fotky na rajce.cz. Pokud by byl nìkdo z úèastníkù víkendovky, kdo má nìjaké fotky ke zveøejnìní, mùže mi je nìjak poslat a já je pøidám do galerie.

http://podomi.rajce.idnes.cz/Skotaciny_na_vode/
99   guláš
Autor: jana Datum: 2009-05-25 18:53:04
A doufám, že koneènì ochutnám prosluulý " Víùv guláš".
 
Autor: Peule ježule Datum: 2009-05-26 11:43:32
 
  Víùv guláš je jedna z vìcí na kterou se vždy tìším na Countryballu nebo na jiných taneèních akcích.. doufám, že o nìj nebudu ochuzena..  
98   skotaèiny na vodì
Autor: jana Datum: 2009-05-25 18:50:40
Víkendovka byla skvìlá,škoda že tam bylo tolik komárù .Doufám, že pøíští rok bude voda zase, abych mohla dotáhnout ségru .
97   Skotaèiny-voda
Autor: Helèa Datum: 2009-05-24 20:30:07
Víkendovka byla originální,pouèná a zajímavá, ale chybìl mitam Víùv guláš.
96   Skotaèiny na vodì
Autor: Petra Datum: 2009-05-20 13:46:28
Vzkaz dìtem:
Kdo má doma cyklistickou helmu, prosím, vezmìte si ji. Je lepší mít na hlavì nìco, co máte vyzkoušené, než nepasující tlaèící nebo padající pøíšeru.

Pokud máte nìjaký zpìvníèek trampských nebo lidových písnièek, vezmìte je, popø. nìjaký malý hudební nástroj.

Kdo potøebuje do auta sedaèku, a mu ji rodièe vezmou na místo srazu.

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.