Barvínek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studánky |Tour de Podomí | Přihlášen: neprihlášen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKÁRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

85   ...také názor...
Autor: Lenka Jel. Datum: 2009-04-21 20:32:21
Tak jsem se sem taky konečně dostala, informační kanál funguje,a co chci říct a již bylo řečeno, je to dost o té komunikaci jak uvnitř Barvínku, tak i vně.Ale myslím, že nic není ztraceno, cesty se hledají a nachází...a já myslím, že máme (mně nevyjímaje), co napravovat. Jak píše Jitka, mělo by se zaměřit na zdejší děti i rodiče, aby Barvínek fungoval hlavně v okolních vesnicích , tak jak jsme my zakládající členové mysleli a dělali vše s nejlepším vědomím a svědomím ,a tak jak jsme nejlépe uměli - svým zapálením a srdcem pro naše děti i školu...a na to bychom neměli zapomínat... Lenka
84   Akce v Krásensku
Autor: Marie Vintrová Datum: 2009-04-21 19:53:21
Tak, teď nevím, kam psát! Jestli do Vzkazů nebo do Plkárny! Ať ministr určí, co je čemu věnováno. Ve vzkazech jsem napsala o akcích v Krásensku, proto se na to mrkněte. Vidím, že vzduch se vyčistil a jedeme dál, tak jak jsme zvyklí, a nemusíme kolem toho moc mluvit. Jen ta účast děcek na akcích mě mrzí. Takže hodně zdaru !
 
Autor: František Datum: 2009-04-22 17:51:06
 
  Jako hlavní komunikační kanál bych upřednostňoval vzkazovník na stránkách Barvníku.

Tady ta diskuse vznikla víceméně samospádem.
 
83   pozvání do přírody
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 16:24:53
Ahoj barvínci, blíží se květen, tedy i termín našeho tradičního společného putování do vojenského prostoru. Hned, jakmile budou ve vyškovském PDáčku znát termín "střeleb a palebního klidu" ve vojenském prostoru Březina, dají mi vědět, v kterém termínu tam můžeme vyrazit. Už jsme za ta léta na správě tak profláknutí, že jsem se nemusela ani představovat: "Jo, jo, vy tam jezdíne každý rok na kolách. Jasně, můžete!" Vzhledem k tomu, že již několik roků žehrají necyklisté, že by se tam taky chtěli podívat, uvažuji letos o změně. Výjimečně půjdeme pěšky - prosím, v této fázi neřešte kolik km apod. Pište mi, nejlépe obratem: 1)kdo by šel - můžete vzít i kamarády, ale nikoliv děti (musím uhlídat rozumný počet účastníků, první nahlášení budou mít přednost) 2)Který termín vám vyhovuje 9.května, 1. května, 2. května (klidně mi napište dva z nich v pořadí, které vám vyhovuje nejvíc). Projevený zájem není nikterak závazný. Pište na adresu d.zouharova@seznam.cz. Těším se na viděnou a na přihlášky.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 23:42:37
 
  Ty děti s sebo do vojenského prostoru nepovolují vojáci,bohužel!  
82   Jak na to
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 13:46:01
V předchozí diskuzi zaznělo spoustu názorů a připomínek, a myslím, že je nejvyšší čas přejít k debatě o tom, jak problémy řešit. Pokusím se shrnout na čem jsme se shodli a můj návrh jak řešit:
1) Problémy s informacemi
-ministr informací na základě požadavků všech, kdož se mu ozvou, stanoví jasné informační kanály a ty se budeme snažit dodržovat - apel na komunikaci s radou a Frantem

2) Problémy se "vztahy" (důvěra, kamarádství...)
- akce "Barvínci Barvínkům" - tedy Prasečení (myslím že by mělo spadat do působnosti ministra pro tradiční akce, ale s organizací jsem ochoten pomoct) + vlastní práce na loukách (spadá do působnosti ministra ochrany.př) - apel na všechny, aby se těšili a nakonec přišli v počtu co nejhojnějším. Jinak by celá tato diskuze neměla výsledek.

3) Problémy s pocitem odstrčenosti
- nedomnívat se, že schůze rady, strategické plánování, nebo promítání filmů v hospodě je pouze pro jakousi uzavřenou společnost a v případě zájmu o věc se zúčastnit, nebo o sobě dát alespoň vědět. Zároveň se snažit s využitím informačních kanálů z bodu 1) všechny o akcích informovat.

Tolik co napadá mě. Předpokládám, že na nejbližší radě se tohle bude hodně probírat, takže kdo má nápak co a jak řešit, sem s tím.
 
Autor: Kača Datum: 2009-04-22 18:39:38
 
  Radku tvoje návrhy se mi velice líbí.. Souhlasím s nimi a jsem pro udělat třeba i nějakou akci "Barvínci Barvínkům" dříve, než bude prasečení.  
81   ještě k výstupů ze strategického plánování
Autor: Maruška Datum: 2009-04-21 08:59:18
Chtěli jsme vám to všechno poctivě na sněmu představit, ale bohužel, nepovedlo se. Zápis je více-méně heslovitý a bez poctivého ústního vysvětlení by jeho písmená podoba pravděpodobně nesplnila svoji funkci, proto jsem ho neposílala. Jedná se v podstatě o nástřel problému, které je potřeba na následujících setkáních Rady Barvínku vyřešit. Jedinou věcí, která jsou navrhli ihned, byla právě nová struktura Rady s ministerstvy. Hlavním cílem je, aby se z Rady stal více rozhodovací a řídící orgán. Aby byly přerozděleny moje kompetence a odpovědnosti, protože už na Barvínek nebudu mít nikdy tolik času, jako doteď, v době studií. Navíc takový způsob organizace, kdy jsem vlastně byla já osobou zodpovědnou za všechno(což mi michodem zabírá cca 1-2 dny v týdnu), není udržitelný. Dalším nápadem bylo vytvoření nového systému organizování akcí. Organizátor akce by měl sestavit písemnou přihlášku, kde akci přestaví: harmonogram, kolik bude potřebovat pomocníků a kde je vezme, rozpočet (včetně možných sponzorů). Přihlášky se budou předkládat Radě k určitému datu a bude z nich tvořen rozční plán a rozpočet Barvínku. Všechna tato pravidla budou součástí organizačního manuálu, kde bude navíc uvedeno, kdo má v Barvínku na starosti jaké aktivity, jaké máme vybavení, kde je možné si ho půjčit, na jakých místech svoje akce propagovat, pravidla pro informování o akci v rámce Barvínku, forma závěrečné zprávy akce a zpětné vazby...atd. V rámci zlepšení komunikace se pokusíme vytvořit pravidla zveřejňování akcí na webu, na nástěnkách´, zkusíme zprovoznit RSS kanál. Tohle všechno je jenom nástřel, konkrétní podoba bude teprve vymyšlena. Navíc si myslím, že by by bylo fajn zkusit udělat ještě druhý díl plánování a zkusit se zamyslet nad aktivitami, které Barvínek dělá nebo by dělat mohl.
A ještě jedna novinka, Rada Barvínku se bude scházet v pravidelných termínech(např. první úterý v měsíci), takže si každý může tyto dny pohlídat a klidně nám přijít pomoci. Víc hlav, víc vymyslí. A nebo si alespoň zkuste odchytnou příslušného ministra .
80   mám na srdci
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 22:53:41
Minulý týden jsem byla s manželem za jarním kvítím na Studnických loukách. Samá prvosenka, tolik jich tam ještě nikdy nebylo. Do měsíce pokvetou prstnatce a u potoka jsou ještě kupky sena od loňska, kupodivu ideálně suchého. Bylo by fajn je uklidit, než přijdou první hledači orchidejí - a´t nemáme ostudu. A taky tu naučnou stezku bych s dětmi a se studenty ráda využívala. Tabuli ke studánce znovu zabuduje taťka, už mi to slíbil.S dokončením a obnovením ostatních tabulí taky rád pomůže, dokonce by si to přál.
 
Autor: Viťa Datum: 2009-04-22 23:36:35
 
  dovolím si reagovat na vzkazovníku.  
79   ještě něco na vysvětlenou
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:44:37
Už toho bylo napsáno hodně, a přesto mám potřebu ještě něco málo dovysvětlit. Bude se to asi převážně týkat textu, co napsal Radek.
To, že jsou členové, kteří jsou schopni organizovat akce se svými malými či mladšími dětmi pro ostatní, považuji za mimořádnou schopnost - a upřímně, klobouk dolů.
Ale myslím si, že každý z nás byl obdarován určitými schopnostmi, vlastnostmi, dovednostmi a jsou hranice, za které, i když by člověk třeba moc chtěl, prostě jít nemůže.
Těžko se může se svým sportovním výkonem srovnávat žák základní školy v místní tělocvičně s vrcholovým sportovcem někde na olympiádě. A přitom o kvalitě "člověčiny" jejich sportovní výkon nic nevypovídá.
Když jsem nastoupila na mateřskou, zvažovala jsem, jestli z Barvínku nevystoupit - věděla jsem, že veškerá a nejen barvínkovská aktivita půjde stranou a být jen "do počtu" se mi moc nechtělo. Nakonec jsem přeci jen zůstala a doufám, že se mi aspoň maličko v budoucnu podaří "naskočit" a nějakým způsobem se zapojit.
Nevím, jestli jste si taky někdy aspoň zkusili představit, jak by vypadal takový sněm, rada či strategické plánování, kde je potřeba něco řešit a vyřešit, kdyby jsme si všichni nebo spíš všechny přivedly svoje děti. Nejsem si zcela jistá, jestli by je někdo překřičel.
(to jen k té přátelské a pohodové atmosféře s dětmi...ono to mnohdy tak idylické není)
"Třetí účastnická" - myslím, že to Radek dobře vystihl, a víceméně souhlasím. Sama jsem dlouho řešila, jestli mám nějaké právo se vyjadřovat k současné situaci, když se nějak aktivně nepodílím na činnosti. Nejsem si úplně jistá... ale snad přeci..

Další věc, co Radek zmiňoval, je důvěra. Když budeme k sobě hodně upřímní, jsme opravdu překvapení tím, že důvěra mezi námi není? Vždyť o sobě nic nevíme, v podstatě se neznáme a důvěra potřebuje čas a společně strávený čas, spoustu prožitých chvil a až tam se ukáže, komu a za jakých okolností můžu věřit. A to už záleží jen na nás - jestli o to stojíme spolu někam jít, spolu směřovat, a vytvářet prostředí k tomu, aby ona zmiňovaná důvěra mohla vzniknout. Samozřejmě, bylo by to krásné, kdyby to všechno bylo hned na lusknutí prstu, ale na to už jsme asi trochu velcí...
Hodně mě potěšilo takové milé a možná nenápadné pozvání na kosení luk, a upřímně, napsal jsi, Radku, hezky, že stačí přijít třeba i jen s obyčejnou buchtou...
(myslím, že mnozí z nás se toho báli, jen tak přijít...) o to víc mě to těší, že to tady takhle upřímně zaznělo.
Už po sněmu jsme se s několika lidmi domlouvali, že na příští kosení vyrazíme (samozřejmě s mírnou obavou, jak nás vezmete mezi sebe - možná nám to teď půjde lehčeji...)I my jsme totiž na kosení zažili a prožili spoustu krásných chvil a máme na ně krásné vzpomínky...
A ještě jedna věc, kdyby se někomu z vás, co jste se účastnili strategického plánování, chtělo napsat něco víc z těch výstupů, byla bych moc ráda (a možná nejen já).
Akce Barvínci Barvínkům by možná ledasčemu mohla pomoct (zdá se mi to taky jako dobrý nápad)

 
Autor: dáša Datum: 2009-04-20 22:12:46
 
  Jani díky! A před Radkem smekám! Už se těším na to kosení. A nemusí nás tam být 30 dospěláků, jako v prvních letech kosení. Hlavně, když bude pohůdka. A ty buchty napeču! A pro děti brambory v popelu, prosím. Na to se kouzelně vzpomíná. Hlavně, aby měl pan profesor radost! Aby se založenýma rukama chodil kolem nás, spokojený, s úsměvem na tváři, pamatujete!Dělejte si vy mláďata v Barvínku, co chcete, ale vždy tak, aby se profesor Černý na nás díval s úsměvem. Věřil nám, věřil nám víc, než si mnozí dovedete předtavit. Před posledním odjezdem z Podomí se mnou dlouze a neplánovaně hovořil před domem Sotolářových na Trávníkách, volně popocházel od domu k chodníku, jako by tušil, že už se do Podomí za rok přeze všechny smělé plány nevrátí.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-20 22:24:32
 
  Co k tomu dodat, díky, vše podstatné bylo řečeno  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 10:39:57
 
  Ještě přidám poslení příspěvek neobsahující konkrétní řešení určitého problému: Přiznávám, že mě osobně takto zásadní nedůvěra (ne ve mě, ale ve skupinu lidí několik let v barvínku aktivních, obsahující součastného i bývalého místopředsedu) opravdu docela překvapila. Ale to nechci rozebírat, je to věc osobního přístupu a zkušeností. Jsem ochoten zapracovat na tom, abychom si důvěru získali. Přestože nejsme matky dětí, ale pouze pracující studenti, studující pracanti, a nebo jen pracující, tak i náše časové a jiné možnosti jsou omezené, a případný úspěch/neúspěch bude zásluhou nás všech.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-21 13:13:28
 
  Zdravím Radku, myslím si, že se nejedná o zásadní nedůvěru. Ale podle mého je důvěra druhem vztahu a je potřeba na ní pracovat, tak jako na každém vztahu, který má fungovat. Nikdo si nemyslí, že studenti, pracující studenti...mají volného času na rozdávání, ale v případě, že mi v postýlkách spí dvě malé děti, tak se nemůžu sbalit a někam odkráčet, jako jsem to mohla dělat za dob svých studií nebo po nástupu do práce. Je to otázka volby a taky osobních zkušeností a ty jsou v určitém okamžiku nepřenostné. Některé věci je třeba zažít. Nechci v žádném případě mentorovat, ale mluvím z vlastní zkušenosti. Vím, že jsem něco vnímala jinak v osmnácti, jinak ve dvaceti, ve třiceti...  
78   
Autor: jitka Datum: 2009-04-20 19:24:09
Nemám moc času - to víte, jsem pracující matka... ale taky něco přidám: myslím, že nás (přes počáteční "porodní bolesti") čeká posun k lepšímu - bude-li to fungovat tak, jak jsme smýšleli. My, co jsme byli pro tento rok zvoleni do rady, se budeme snažit činnost Barvínku co nejlépe rozvíjet, co nejlépe a co nejefektivněji informovat veřejnost. A vy ostatní členové, co byste Barvínek nejraději udrželi tady "u nás" (viz. "vesničko, svými kořeny jsi vrostlá ve mě" - omlouvám se za zřejmě ne zcela doslovnou citaci)- vy nás, prosím, podpořte svou pomocí - jak fyzickou tak ideologickou - a pokuste se vzbuzovat zájem o činnosti Barvínku v místních lidech a snad se co nejdříve najdou nadšení domorodci, kteří se chytnou i pro ty nové odnože a doplní ty, na nich už teď pracují.,
77   Barvínek a sněm
Autor: Bára Datum: 2009-04-20 15:17:32
Ahoj všichni milí Barvínci, mám radost z diskuse, která tady probíhá a myslím si, že i to je možná právě jedne ze změn, která právě v Barvínku probíhá. A je dobře, že sněm a navržený nový koncept, který na něm byl, byť v časovém presu, prezentovaný vede k reakcím a debatám. Vnímám to celé tak, že všem, kteří se zapojují na Barvínku záleží a chtějí, aby fungoval dál a při tom fungování jsme se rádi potkávali a existovala tu zmiňovaná soudržnost. Byla bych ráda, když by na rady Barvínku chodili všichni, kteří se chtějí zapojit a našemu Barvínku pomoci. A jsem zastáncem otevřené diskuse ať už internetové tak osobní, ale ne formou uzavřených kroužků, kde se to pěkně prodrbne mezi vyvolenými a už se to neřekne otevřeně, že ano.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 21:59:33
 
  Ahoj Báro! Vidíš, a Tvoje vehemence byla tím hlavním důvodem, proč jsem si před odjezdem na krátkou již v prosinci předplacenou dovolenku svolala Milušku Královou, Marušku Vintrovou, Marušku Sedlákovou a přizvala jsem k tomu i nádodně se ve škole vyskytnuvšího Víťu Flocha (to snad svědčí o tom, že jsem nehodlala nic tajit!!!. Kdyby ses v té chvíli objevila ve škole Ty, patřila bys i Ty k vyvoleným. Šlo mi o jediné, delgovat na zakládající členy, kterým maximálně důvěřuju, můj hlas a hlas Aleše Máchala. A dříve než někomu dám svoje hlasovací právo a hlasovácí právo takové osobnosti, jako je Aleš Máchal, tak snad mám právo lidem, kterým důvěřuji(eme), říci, co si myslím(e). Aleš do Barvínku vstoupil v době boje Barvínku proti komerční střelnici, ač sám je tak vytížený, vstoupil hlavně proto, aby tehdy mladinkému Barvínku váhou své osobnosti pomohl ustát tvrdé spory, k nimž mohlo dojít. V Barvínku zůstal i po ukončení této kauzy, svým členstvím vyjadřuje podporu a sympatie naší činnosti, originalitě Barvínku, tomu, jak Barvínek je a vždy byl svůj, odlišný od ostatních neziskovek. Na sněmu jsem jeho jménem vždycky hlasovalala já. A nemohu-li se zůčastnit, pak je jen a jen mojí věcí, s kým si pohovořím, a komu budu(eme) naše hlasy delegovat. Barunko, s postu předsedy Barvínku jsem odešla sama, dobrovolně. Zejména a především proto, abych odešla včas a otevřela prostor mladé generaci, neboť jen tak může neziskovka přežít. Rozšíření Rady na počet 11 mělo též jeden jediný cíl. Otevřít prostor pro mladé členy Rady, vytvořit prostor k naslouchání a kontinuitě - tradic, "filozofie" našeho sdružení. Zejména ve Tvé osobě jsem viděla velikou posilu. Myslela jsem si - starší mezi mláďaty, zkušenější. Ale bohužel, na rovinu říkám, že jsem se dost spletla. Všechno má svůj čas. Je čas naslouchání, čas porozumění a teprve potom nastává harmonie a spolupráce. Rychlé soudy a kvapík = křivdy a konflikty. Od založení Barvínku, od prvních procházek a posezení s panem profesorem, od naslouchání jeho životnímu nadhledu a moudrosti, jsme měli zásadu - lidem musí být spolu dobře, při práci i při zábavě. A toto budu bránit, ať se Ti to líbí nebo ne. Ale nerada bych ti křivdila, myslím si, že ti jde o totéž. Jen volíš nešťastné cesty, které zraňují. Pokud si chceš popovídat osobně, jsem ti kdykoliv k dispozici.  
76   reakce na Víťu
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 12:31:21
Víťo, k tvému příspěvku bych chtěla říct, že aspoň dle mého názoru pravdu nemáš.
Myslím, že nikde ani nezaznělo, že by outdoor za něco mohl (i když teda mi nevyznívá, jako za co by mohl).
Myslím, že se nikdo nesnaží vám bránit v činnosti a potažmo spolu kamarádit, přátelit se a dobře spolu vycházet a rozbíjet to, co nějakým způsobem funguje. Ale úplně všechno asi v pořádku není, a myslím si, že tady jde o to, dát to zase nějakým způsobem do souladu (myslím, že to zmiňoval i Radek, že i vy jste cítili určité nedostatky a proto došlo nebo má dojít k nějakým změnám).
 
Autor: Kača Datum: 2009-04-20 12:49:28
 
  Ano Jani, máš pravdu, že i my jsme pocítili chybu komunikace s okolím a věř, že nás to mrzí a jsme všemi deseti pro zlepšení. (Teď si uvědomuju, že píšu my, ale já doufám, že se mnou ostatní souhlasí). A určitě si nemyslím, že by nám někdo chtěl v něčěm bránit, jen je vidět, že hodně vřelé krve bylo pouze z nedostatku informací a pak možná i trošku šokem, co vše je nové. Proto jsem velice ráda za diskuzi, která tu probíhá - pročistí vzduch a určitě je velmi důležitá. Bradek napsal spoustu věcí, se kterými plně souhlasím a myslím si, že se nám podaří najít společnou řeč se všemi. Že na sněmu pro vás, kdo jste nebyli na plánování, bylo pak vše moc na rychlo se dá pochopit - opravdu už tam nebylo moc času mimo. Jen doufám, že věci, které se odhlasovaly neberete, že se odhlasovaly pod nátlakem a teď s nimi vlastně nesouhlasíte. To by pak bylo potřeba nadále řešit. Vím, že jsem pro vás asi Barvínkovské mládě, ale i tak mi velice přirostl k srdci už dříve, než outdoor vůbec vznikl, takže pojďme najít toho zakopaného vlkodava  
 
Autor: Datum: 2009-04-20 21:54:15
 
  Ahoj Kačko,
pokud budu mluvit za sebe, myslím, že změnu už to potřebovalo, a to, že jeden člověk bude zodpovídat za určitou oblast v činnosti Barvínku, vnímám pozitivně. Možná mám trochu obavy z toho, jak to bude fungovat, ale to je snad pochopitelné. Myslím, že rok je dostatečně dlouhá doba, kdy se ukáže, jestli změna byla prospěšná či ne. A jsem i ráda, že se snažíte pochopit i naše reakce, obavy...
Nemám potřebu řešit, kdo má v Barvínku větší či menší zásluhy, kdo je v Barvínku nebo kdekoliv jinde chvilku nebo dlouho, kdo je mládě, jak píšeš a nebo ctihodný kmet. O tom to snad není a doufám, že ani nebude. Pevně věřím, že Barvínek bude i nadále otevřený pro všechny tak, jak tomu bylo vždycky. Ráda bych tady dala taky smajlíka, ale nějak se mi nedaří, tož aspoň třikrát zdar...
 
 
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:58:59
 
  Zase jsem se zapomněla podepsat, tak aby si někdo nemyslel, že je to anonym....  

:: Nejbližší akce ::
:: Nové články ::
:: Nové galerie ::
7.10.2013 20:22:18
Údolí říčky

2.10.2012 16:35:03
ferraty září

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevešlo

:: Nové komentáře ::
9.09.2017 09:41:36
Skotačiny III Helmův žleb

9.09.2017 09:41:31
Velikonoční Maďarsko

9.09.2017 09:41:24
Skotačiny na bazénu

:: Různé ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorová sekce barvínku
Stránky byly vytvořeny pro potřeby a prezentaci naší činnosti.