BarvŪnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |StudŠnky |Tour de PodomŪ | PÝihlŠöen: neprihlŠöen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDI»KY ::
Julie "ŇĹo√®√≠k" Nejezchlebov√°

Kontakt:
Kontaktujte mluv√®√≠ho Bradka nebo Pe¬Ěu

O mnž:
Zat√≠m toho moc nen√≠... Outdoorov√© po√®√°tky jsou spojeny s pot√°p√¨√®sk√Ĺmi pokusy s vyuŇĺit√≠m p√ł√≠m√©ho krevn√≠ho okruhu. Po dev√≠ti m√¨s√≠c√≠ch snaŇĺen√≠ se 13.2.2012 kone√®n√¨ dostavil √ļsp√¨ch a poda√łilo se mi (za p√łisp√¨n√≠ kamar√°d√Ļ z nemocnice) otev√ł√≠t nov√Ĺ vchod (v√Ĺchod?) na severn√≠ stran√¨ mam√®ina b√łicha. T√≠m doŇ°lo k objevu nov√©ho syst√©mu s prozat√≠m nezn√°mou d√©lkou chodeb. Pr√°ce na dokumentaci tohoto nov√©ho syst√©mu komplikuje extr√©mn√≠ n√°ro√®nost pr√Ļzkumu, vyŇĺaduj√≠c√≠ aŇĺ dvacet hodin sp√°nku denn√¨.

Moje ambice jsou zat√≠m pom√¨rn√¨ nevyhran√¨n√©, ale ur√®it√¨ nechci z√Ļstat na dlouho "p√łi zemi".


VrtŠm se v...:
- do èeho mì ostatní uvrtají
- exploraci systému provizornì nazvaného Svìt
- optimalizaci biochemick√© tvorby energie a racionalizaci z√°kladn√≠ch Ňĺivotn√≠ch pot√łeb


Mť ŤlŠnky:
:: NejbliěöŪ akce ::
:: Novť ŤlŠnky ::
:: Novť galerie ::
7.10.2013 20:22:18
ŕdolŪ ÝŪŤky

2.10.2012 16:35:03
ferraty zŠÝŪ

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam neveölo

:: Novť komentŠÝe ::
:: Rýznť ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | OutdoorovŠ sekce barvŪnku
StrŠnky byly vytvoÝeny pro potÝeby a prezentaci naöŪ Ťinnosti.