Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
Laura "Tygøice" Kilianová

Kontakt:
Email:Lerik@seznam.cz
Tel.:606793462
ICQ:381417072


O mn:
Abych pravdu øekla nevím co tu o sobì napsat. Mám ráda sport, hodnì. I když to o mì ví skoro každý. Pøesto chci být už od ètvrté tøídy právníkem- teda právnièkou. Všichni øíkají, že se na tu práci hodím, prý jsem ukecaná a pokaždé musím mít poslední slovo.

Ech-že bych na to byla hrdá? Podle toho kdy!Vìtšina lidí mi to pøeje a øíká, že je to docela dobrá vlastnost:D, ale ta další a menší skupinka lidí øíká, že se musím polepšit.

Když už se o tom tady rozepisuju, tak musím podotknout, že mám vybrané i školy kam bych si chtìla podat pøihlášky na výšku. Jsou to: Oxford-ach ten mì láká nejvíc
Hardward-Ten už je na mì moc daleko
Pražská univerzita-ta je na druhém místì po Oxfordu:D

Tak a teï už nevím co sem napsat, kdyby vás nìco napadlo dejte im vìdìt. Èauky-jste úžasní èlovíèkové:D!


Vrtm se v...:
Dá se øíct, že se vrtám v atletice?-trénuju tak nìjak všechno, ale nejvíce se zabývám rùznými bìhy

v kole-jezdím s vámi a s rodièi

v plavání-každý týden jednou, je to zábava i trénink

v snowboardu-aspoò se o to snažím

v eskymování- zaèíná mi to trochu jít

mno a je tu hodnì dalších vìcí to se mi opravdu nechce psát, mùžete se mì zeptat:DM lnky:
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.