Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

124   
Autor: Simèa Datum: 2009-10-07 20:18:31
A Františku, proè když se pøihlásím nejde mi psát do interní nebo kaèeøí plkárny? nebo i do této? nejde mi tam napsat jméno a bez toho to neodešlu
 
Autor: František Datum: 2009-10-08 14:29:16
 
  Jaj.. chyba... asi jsem ti nìkam nenastavil jméno. Zkusím to napravit. (systém není dokonalej...)  
 
Autor: František Datum: 2009-10-08 14:31:19
 
  Uz by to melo fungovat! Zapomnel jsem zapsat tvoje jmeno do jednoho scriptu.  
 
Autor: Simèa Datum: 2009-10-09 12:18:47
 
  Díky
Jo a myslím, že když nebude lít tak bych mìla já a kikina pøijít pomáhat k tomu srubu
 
123   Skotaèiny-kola
Autor: Simèa Datum: 2009-10-07 12:18:26
Ondro a Staníku budete po mì chtít namalovat camrátka na skotaèiny?? Já bych ráda Dejte vìdìt, ahoj Simèa
p.s.: Ale kdyžtak s jedním vzorem, jak to má vypadat
 
Autor: Staòa Datum: 2009-10-11 19:12:56
 
  No, camrátka by byly super, jen by nìkdo musel vymyslet ten vzor...  
 
Autor: Simèa Datum: 2009-10-15 19:11:48
 
  Tak já poprosím Kaèu o døívka (Kaèko, prosím tì)a skusím nìco vymyslet, poradím se taky s ní, ona je totiž taky výtvarník Nebo Kaèko, skus nìco vymyslet a já bych si pro ty døívka k vám pøišla, ju??DÍKY ale jak vám to dám??  
 
Autor: Simèa Datum: 2009-10-15 19:19:09
 
  Protože mamka øíkala, že v takovym prevítu nikam nepojedu..(u nás snìží..)Tak po Františkovi to mužu poslat, ne?  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-10-18 20:00:43
 
  jj, Simèo moc dìkujeme jsi šikulka, já jsem absolutnì výtvarný antitalen takže nìco jako camratka by byl u mì opravdu velmi nadlidský výkon... a snad se poèasí umoudøí a maminka tì pustí, byla by velká škoda kdyby jsi tam chybìla  
122   Oprava srubu, divokej (Bill) veèírek
Autor: František Datum: 2009-09-22 11:33:17
Kdopak se pøijde poøádnì nadøít??? Abych mìl aspoò trochu pøedstavu, kvùli zajištìní obèerstvení.
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-22 20:10:58
 
  Já se hlásím  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-09-25 09:28:32
 
  He, zaèíná to vypadat, že zrovna tenhle víkend budu ve Skotsku. Ale zase je to lepèí než tam být místo skotaèin...  
121   Fotky
Autor: Via Datum: 2009-09-20 18:29:42
http://podomi.rajce.idnes.cz/
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-20 21:58:53
 
  Jsou velmi povedené Chválím autory..  
120   pozdrav
Autor: Dáša Datum: 2009-09-17 22:28:00
Pøeji šastnou cestu! A pozdravujte Snìžku! Já polezu taky, ale po poli s bramborama. Pøeji pìkné sluníèkové poèasí! A nezapomeòte si nabalit dobrou náladu, nic neváží a dobøe se s ní šlape pøes pøekážky!
119   Teplé obleèení!!
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-16 13:16:55
Upozornìní pro všechny, kdo s námi jedou do Krkonoš a nestaèili si uvìdomit, že jsou to hory Vemte si sebou teplé obleèení! Sundat ho mùžete vždycky. Poèasí nám hlásí kolem 15st. bez deštì, ale to jim nemusí vyjít.
 
Autor: Staòa Datum: 2009-09-16 14:18:24
 
  jj, pøesnì tak, ale chtìl bych pøipomenout, že je lepší mít více tenèích teplých vrstev než jeden vlnìný svetr...  
 
Autor: František Datum: 2009-09-18 10:31:03
 
  Staèí kožich???  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-09-18 12:21:34
 
  Tobì ano...  
118   Krkonoše
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-15 11:09:15
Pár dní pøed odjezdem mám ještì volná místa na putování za Krakonošem.. Zájemci - hlaste se!
 
Autor: František Datum: 2009-09-15 15:15:54
 
  Jen, aby nan nás neposlal sojku, když se mu budeme toulat po horách!!!  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-09-16 14:14:25
 
  Ahoj, naši øíkali že chcou jet + Anetka + Jana = 3.25lidí
A jeli by autem...
 
117   
Autor: Laura Datum: 2009-09-11 19:13:16
Simonko, mùžu tì taky zneužíít?? xD
 
Autor: Simèa Datum: 2009-09-16 12:47:49
 
  Jasný, co potøebuješ?? Ale kdyžtak piš na mobil, já se sem dlouho nedostanu..asiTak o co go??  
116   
Autor: Simèa Datum: 2009-09-11 12:11:36
Maru, všechno nejlepší k zítøejšímu svátku..hodnì štìstí, zdraví a hodnýho manžela
115   nový lidièek
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-10 21:17:41
Jestlipak jste si všimli, že v sekci lidièky nám pøibyl nový èlen?? Teda spíše èlenka.. Jsem moc ráda, že se tak stalo a urèitì ji plnohodnotnì (vy)(zne)užijem
 
Autor: Vía Datum: 2009-09-11 06:17:45
 
  už sem si všiml.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2009-09-11 10:46:44
 
  Jo tak zneužít, jo??  
 
Autor: František Datum: 2009-09-11 18:04:18
 
  No a cos èekala, že to s náma bude nìjaká švanda jak do teï?? To teda ani náhodou, budeš pìknì makat do roztrhání tìla.  
 
Autor: peule ježule Datum: 2009-09-11 22:30:03
 
  Teda jako.. jako teda..já makám do roztrhání tìla a moje obludnost na vašich stránkách není a není..mno to si teda budu pamatovat..  
 
Autor: František Datum: 2009-09-11 23:09:00
 
  To záleží, jestli se hlásíš konkrétnì k outdooru, nebo "jen" k barvínku.  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
14.02.2024 12:47:19
Skotaèiny na vodì

13.02.2024 15:01:31
Jednodòovka Køtinské údolí

12.02.2024 16:01:38
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.