Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

178   Fotky..
Autor: Simèa Datum: 2010-06-21 16:12:43
Ahoj, budou tady fotky z vody?? Já vím, že tam fotila "ta paní" (no, zní to divnì, ale nevím, jak se jmenuje), tak jestli se to dostame i sem?? Díky
 
Autor: František Datum: 2010-06-22 09:17:37
 
  Nìco fotil Bukáš, tak to od nìj zkusíme vyptat. Teda my, spíš Pea s Bradkem.  
 
Autor: Simca Datum: 2010-06-29 14:28:31
 
  Fuu, no uz se tesim  
 
Autor: Via Datum: 2010-07-07 10:20:46
 
  Ahoj,

http://lavazza.rajce.idnes.cz/Moravice_-_pousteni_Kruzberku_19.-20.6.2010/

fotky od Bukáše.
 
177   jména
Autor: Helium Datum: 2010-06-13 20:43:15
moje malièkost se jmenuje Helèa Gricová
 
Autor: Vía Datum: 2010-06-14 09:18:58
 
  tušil jsem to a dìkuji.  
176   Cesta pøes oceány
Autor: Helium Datum: 2010-06-08 20:16:49
Ahoj,
když jsem se už pøihlásila na 1. pokus Cesty pøes oceány tak jsem pøhlášená i na náhradní teremín?
 
Autor: Simèa Datum: 2010-06-08 20:33:23
 
  Ahoj Helium,
urèitì ano, ale musíš Víovi svoji úèast potvrdit
 
 
Autor: Vía Datum: 2010-06-09 05:07:21
 
  Dík za potvrzení jsi pøihlašená.Helium kdo jsi???  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-06-09 08:55:19
 
  Ahojky v podtsatì mám ten samý dotez jako Hela Jen nevím jak potvrdit uèást jestli mùžu napsat sem tak otvrzuji úèast mnì mého otce a bratra myslím že vìtšina nás zná tak nemusím uvádìt jména
 
 
Autor: Vía Datum: 2010-06-12 06:11:07
 
  Jsem už starší pán a všechno si nepamatuji tak že prosím pøezdívky ano,ale radìji jména.Beru na vìdomí potvrzení.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-06-12 10:55:52
 
  Díky
 
175   Cesta pøes oceány
Autor: Vía Datum: 2010-06-01 06:19:29
Ahoj nový termín na stejném místì.
174   Koule
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-05-16 18:02:00
Ty hadrové koule musíme je vozit když jsme je pøivezli už minulý rok??
 
Autor: Petra Datum: 2010-05-19 13:09:32
 
  Hm, tøeba je Via ve skladu nìkde vyhrabe...  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-05-19 20:24:54
 
  Achjoo To je taková škoda S tou víkendovkou  
 
Autor: Bradek Datum: 2010-05-20 07:40:54
 
  Hmmm, asi bychom mìli co nejdøív promyslet nìjaký náhradní termín.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-05-20 09:24:38
 
  Taky mì to mrzí , ale vymyslíme nìjakou alternativu, nebojte...  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-05-20 13:37:39
 
  Já doufám, že se to podaøí tøeba o týden, o 14 dní posunout?? Byla by to fakt škoda.. Ale bágl zatím vybalovat nebudu (už jsem mìla sbaleno) a budu vìøit, že za 14 dní (tøeba) opravdu Moravici splujem.
P.S.: Káo? Mám pro tebe dáreèek Chtìla jsem ti ho dát zítra, no ale ne, až se uvidíme, dám ti ho
 
 
Autor: Petra Datum: 2010-05-20 14:23:19
 
  Simèo, Moravici teï už asi nesplujeme, záleží totiž na vypouštìní pøehrady a to je myslím 5x nebo 6x roènì  
 
Autor: simca Datum: 2010-05-20 14:37:58
 
  Aha..hm, takže bágl vybalit mùžu....pošahaný záplavy  
 
Autor: Vía Datum: 2010-05-21 05:41:26
 
  Koule jsou ve skadu.Nic nevybalujte náhradní termín na Moravici je nadohled.  
173   
Autor: Zuzka Datum: 2010-05-06 18:41:49
Ahoj všichni Moc mì mrzí že jsem nebyla na tìchto skotaèinách, a možná ještì víc, že nebudu moct ani na vodu. Loni ta tam bylo bezva... Tak se chci zeptat jestli už je naplánovaná nìjaká další akce, abych si ji mohla dopøedu nìkam zapsat..pøedem diky za odpovìï
 
Autor: Bradek Datum: 2010-05-07 15:34:02
 
  Ahoj, viz níž. Zvládáme roènì 6 víkendovek, takže po vodì zbývají už jenom dvì. Jedna bude v záøí - Zaniklé národy, a druhá v øíjnu až listopadu - Yucatánské cenoty neboli jeskynì. Vìtší podrobnosti zatím nejsou známé.  
172   fotky
Autor: Simèa Datum: 2010-05-04 18:48:25
Dali byste sem prosím nìjaké fotky z Himalájí? NEvím kdo fotil, už si to nepamatuju
 
Autor: Bradek Datum: 2010-05-19 12:43:25
 
  Právì jsem zjistil, že fotky z tìchto skotaèin nemùžu najít Buï jsem je nìkam blbì zkopíroval nebo nevim...  
171   
Autor: lucka štýblová Datum: 2010-04-26 16:58:00
pani ucitelko,kdy bude s vami dalsi vylet uz se tesimmm
 
Autor: Datum: 2010-04-27 16:37:07
 
  POZOR!!!tento vzkaz pro JEŠTÌRKU!!!  
 
Autor: Bradek Datum: 2010-05-07 15:31:16
 
  Ahoj,
aè nejsem Ještìrka, dovolím si reagovat.
Nadšení je skvìlé a moc nás všechny tìší. Jen mám k tomu pár detailù. Jestli se tìšíš na výlet s paní uèitelkou, budeš se muset pozeptat ve škole. Akce, na základì které se ozýváš byla pravdìpodobdì víkednovka Skotaèiny poøádaná èleny Barvínku. Pokud se tedy ptáš na další Skotaèiny, doporuèuju (všem) sledovat kalendáø. Tam se dá najít všechno co je potøeba.
Po kvìtnové vodì bude letní odmlka a pokraèovat se bude v záøí putováním po zaniklých národech, øíjnu až listopadu jeskynìmi.
 
170   Úkoly
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-04-26 16:09:55
Ahojky v pozvánce bylo napsáno že tady budou nìjaké úkoly do víkendovky.Tak nìjak je tu nemùžu najít.
 
Autor: Simèa Datum: 2010-04-26 16:55:02
 
  Ahoj Kuøátko!! Já teda o žádných úkolech nevím, ale snad ti napíše nìkdo kdo o tom ví Jinak na té víkendovce budu taky, tak se mi koneènì mùžeš ozvat a vím, kdo se pod touhle tajemnou pøezdívkou skrývá . Mìjte se všichni hezky, zatím èau  
 
Autor: František Datum: 2010-04-26 20:05:06
 
  Úkoly pøibyly v kalendáøi zrovna v dobì, kdy jsi se na nì ptala. Takže, jsou ZDE
 
169   Hodnì pìkné ètení.
Autor: Vía Datum: 2010-04-17 12:19:31
http://www.bakalka.cz/aktuality/2010/zaci-bakalky-na-vikendovkach-s-barvinkem

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.