Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

209   Jihomotavský pøebor v eskymování Fotky
Autor: Vía Datum: 2011-02-21 13:42:06
http://sebastian2.rajce.idnes.cz/

208   Sobota
Autor: Vía Datum: 2011-02-16 16:18:46
Tak se na vás tìším:
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-02-17 11:04:59
 
  Já taky a veèer na ples.. Ukážeme Švábenièákùm, jak se paøí  
207   ...
Autor: Laura Datum: 2011-01-28 19:18:54
Mé rozhodnutí seknout s barvínkem.. bych urèitì nenazvala rozhodnutím "chlapáckým".. tudíž bych to nepovažovala ani za srandovní..
Tuším, že jste se toho o mnì v poslední dobì..v posledním roce(jak jste sami øekli).. moc nedozvìdìli.. i kvùli tomu bych byla ráda, abyste mì nesoudili.. a už vùbec ne takovým zpùsobem..
Poøád si nejsem jistá, jestli se jen tak vrátím na scénu.. je toho moc.. jak v osobním životì, tak ve škole.. A rozhodnì bych mou roèní absenci nepøipisovala na úèet pubertì..
Stýkám se se Simèou.. takže jí dám vìdìt..

 
Autor: Bradek Datum: 2011-02-01 11:01:08
 
  Ahoj, Lauro. Havu vzhùru. Pokud ti to nevadí, reagovat budu na intranetu.  
206   Nové Wodácké stránky.
Autor: Vía Datum: 2011-01-13 15:20:47
http://www.padlo.cz/kategorie/22/Aktuality.html
205   Kajakar.
Autor: Vía Datum: 2011-01-07 08:52:51
 
Autor: Vía Datum: 2011-01-07 08:53:04
 
  http://www.kajakar.cz/  
 
Autor: Via Datum: 2011-01-07 09:19:32
 
  http://www.raft.cz/  
204   Jednodenní víkendovky
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-01-04 15:34:54
Jak psal myslím Radek že lestos budou nìjaké jednodenní víkendovky tak jsem našla pára vìcí a možná by se pár mohlo hodit.
 
Autor: Bradek Datum: 2011-01-06 12:21:48
 
  To mì zajímá, mùžeš mi nìjaké podrobnosti poslat na mail?
 
 
Autor: Vita Datum: 2011-01-06 13:54:04
 
  Mùže se také zajímat?  
 
Autor: Petra Datum: 2011-01-06 13:54:33
 
  A to je dobré, doufám, že se Radek s náma podìlí  
203   Silvoš
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-31 21:41:19
Chtìla bych všem popøát veselý silvestr a hezký nový rok
 
Autor: Simca Datum: 2011-01-04 17:15:42
 
  Opoždìnì, ale pøece ti odepisuju - aspoò já, protože jaks e dívám, v poslední dobì tu nikdo moc není, nikdo nic nepíše, tak aspoò ty a mì už bylo blbý, že pomalu u všech pøíspìvkù mám poslední komentáø já Ale aby ses necítila nìjaká - já nevím jak to øíct.. a nechce se mi nad tím pøemýšlet Prostì dìkujem a tobì taky pøejem všichni ŠASTNÝ nový rok..  
202   fotky z Yucatánu
Autor: Kaèa Datum: 2010-12-30 12:58:33
Pøidala jsem fotky z Františkova foáku do galerie.. Koneènì
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-30 18:01:27
 
  Dìkujém, pìkné  
201   Vikendovka
Autor: Helium Datum: 2010-12-12 19:17:57
Co napsat, víkendovka se povedla a to opravdu dost dobøe. Zazpívali jsme si(a nejen koledy); zahráli jsme si koulovaèku, což byla opravdu sranda; a i spoustu jinných vìcí. Asi budu mít absák, než bude další víkendovka, ale snad to pøežiju.

PS pro Simèu: Všechno nejlepší k svátku.
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-13 13:26:01
 
  Jojo, aè to nebyla outdoorová víkendovka, bylo to super (ostatnì jako všechny) a díky Heli  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-13 17:06:02
 
  Ano víkendovka byla best a jestli chcete tak napíšu i èlánek pro kluky i zkrácený. Jestli chtìjí.  
 
Autor: František Datum: 2010-12-13 17:22:27
 
  Ideální verze by byla animáè!!!  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-13 22:44:47
 
  O èlánek mì dneska prosila Jitka.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-14 14:58:48
 
  No tak o ten animáè popros nìkoho jiného protože já je dìlat neumím a taky chvi vzkázat že na Wod. Wán. Párty nepojedu jelikož mi to rodièe nedovolili. Ale nevadí možná pøíští rok.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-15 16:34:12
 
  Františku, už se na tom animáèi pracuje  
 
Autor: František Datum: 2010-12-15 18:51:49
 
  Supééér!!!  
 
Autor: trdlo Datum: 2010-12-23 21:14:15
 
  ahoj pet'o ja sem se te chtela na neco zeptat pres email,jestli bych nemohla byt taky v barvinku ps:lucie štýblová z poslední výkendovky  
200   Wodácká Wánoèní Párty
Autor: Vía Datum: 2010-12-07 14:12:26
Pøípadní zájemci se mi hlaste zde.Akce platí i pro náš dorost zrdeènì zvu i vaše rodièe.
 
Autor: Via Datum: 2010-12-07 15:10:06
 
  srdeènì.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-12-09 18:04:57
 
  My se s Frantou hlásíme  
 
Autor: Petra Datum: 2010-12-10 13:25:52
 
  Já ukecám svou lepèí polovièku a pudem taky  
 
Autor: Vía Datum: 2010-12-11 06:18:13
 
  paráda-co naše omladina v Brnisku??  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-12 16:38:02
 
  Omladina by samozøejmnì ráda šla ale její rodièe se domnívají že je to dospìlácká akce ale možná je ještì pøekecám.  
 
Autor: Helium Datum: 2010-12-12 18:16:55
 
  Samo, že bych šla, ale mí rodièe øíkají pøesnì totéž co Kuøetiny rodièe  
 
Autor: Via Datum: 2010-12-14 19:48:19
 
  Tak že pøíštì.  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.