Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

240   Doprava na víkendovku
Autor: Helium Datum: 2011-09-19 21:43:05
Ahoj, chtìla jsem se zeptat, jestli nìkdo nemá místo v autì?
 
Autor: Bradek Datum: 2011-09-20 08:57:31
 
  Ahoj, zatím sháníme, kdo z rodièù pojede autem a pak to doplníme našima. Ale neboj, nìkam se urèitì vejdeš.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-09-21 12:27:24
 
  Ahoj Helèo, aut je dost Dám ti vìdìt asi zítra.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-21 14:51:55
 
  Díky  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-09-21 15:28:39
 
  AHoja, já bohužel na víkendovku nepojedu, budeme se tøídou v Praze.. Mrzí mì, že se to kryje..  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-21 18:37:00
 
  Škoda už jsem se tìšila že se zase uvidíme.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-09-22 11:37:46
 
  Takže my v autì poèítáme s Honzou a Helèou. Kde a v kolik si dáme sraz?
Co takhle v 8:00 na parkovišti u Tesca na Dornychu?
Ozvìte se mi klidnì na mobil.
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-22 17:28:03
 
  Poèítejte jen s Honzou. Já jsem bohužel chytla nìjakou nemoc, takže nepojedu :´(
Tak si to užijte a neutopte se
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-22 18:27:43
 
  Helo pamatuj dobøe co jsem ti slíbila!  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-09-22 19:36:33
 
  Já a František se bohužel z akce omlouváme. Máme jiné, ani z daleka tak pøíjemné, povinnosti.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-23 11:38:33
 
  Kuøe, já nejsem Hela!!!  
239   pohrabání....
Autor: Kuba Datum: 2011-09-03 19:19:48
Dìkuji (nejen já) všem Barvínkùm i nebarvínkùm za pomoc pøi dnešním úklidu Studnických luk.. byl to docela fofr!! díky díky díky.-)
238   Další víkendovka
Autor: Helium Datum: 2011-09-01 19:23:12
Ahoj, chtìla jsem se zeptat na nìjakou další víkendovku, jelikož jedna kamarádka projevila celkem zájem o to že by se zúèastnila a taky proto, že už jsem vìtšinu z vás dlouho nevidìla. Chybíte mi. Navíc, bohužel, nemùžu na hrabání Studnické louky
Takže už se tìším až vás všechny uvidím a doufám že to bude brzo
 
Autor: Via Datum: 2011-09-01 22:20:57
 
  tak že je to teï na mì vikendovka bude.Po nedìli to vyvìsím.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-02 16:48:07
 
  Chuchlišù(Jásot) moc se tìším.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-02 19:43:16
 
  Ano, už se nemùžu doèkat  
237   Dotaz
Autor: Via Datum: 2011-08-03 21:19:46
Ahoj lidi.
tak kuròa pište prázdniny za pulkou dovolené v pr..
ja mám pøed v sobotu odjíždíme do Rumunska na Kalimanky a Bukovinu.
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-08-04 08:45:22
 
  Sláva koneènì se nìkdo ozval. No já o víkendu jedu do Rudy nad Moravou za kamarádkou a potom jsem se Simèou domluvená že pøed táborem zajdeme tady u nás do Jungle Parku. V sobotu 13. odjíždíme na tábor do Vøesovic u Kyjova.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2011-08-05 10:23:36
 
  Ahoj, u nás je srpen (kromì stìhování a drobné rekonstrukce na baráku) ve znamení expedice Kaèna Jama 2011. Pokud by vás zajímalo aktuální info o tom, co se zrovna dìje, mùžete kouknout sem:
http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy§ion=kacma2011_online

Najdete tam témìø každodenní zprávy z prùbìhu akce. A dneska vyrážíme i my s Peou.
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-08-05 17:29:43
 
  Ahoj všici, nìjak nestíháme sledovat stránky, ale jinak je stále rušno. Sice už jsem nezamìstnaná, ale stále nìco dìláme.
8.8. pøebíráme baráèek v Jedovnicích a zaènou nám galeje na maltì a zlatých pískách. Kdokoli se budete nudit, mùžete pøijet pomoct . Mìjte se všichni krásnì!
 
 
Autor: Simèa Datum: 2011-08-08 15:43:21
 
  Jungle Park asi už nestihnem.. ale tábor bude Svìtové, slyšíš, Kuøátko? Jinak já zatím jen tak londám po venku, bohužel jsem se nemohla zúèastnit žádné chlastací akce, na kterou mne kdo pozval  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-08-08 20:06:09
 
  NO na ten tábor se moc tìším a sem ráda že už máš net. A myslím že chlastacích akcí si ještì užiješ dost.  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-08-10 06:44:25
 
  Nemám net, teda ne na svým noasu Ale to je fuk..  
236   Svátek :)
Autor: Simèa Datum: 2011-07-21 14:13:25
Drahý Vío,
pøeju Ti všechno jen to nejlepší, hlavnì hodnì zdraví a štìstí. Potom taky hodnou ženu (ale myslím, že to ti nechybí), dost penìz (ale my víme, že peníze nejsou všechno ) a hodnì radosti z malièkostí A jsi stále takový, jaký jsi dnes, protože takového Tì máme rádi Objednávala jsem Ti k svátku pìkné poèasí a zradilo mì, takže promiò
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-07-22 22:18:40
 
  Ráda bych také popøála by opoždìnì pøeji ti zdraví (hlavnì) štìstí (též)a spoustu zábavy a všeho ostatního o èem máš dojem že ti chybí.  
 
Autor: Vía Datum: 2011-07-25 14:12:27
 
  Dìkuji za pøání.
Ani ve Slovinsku mi poèasí nepøálo.V nedìli dokonce v horách nasnìžilo mocpìkný pohled z øeky na zasnìžené vrcholky hor.
 
235   Moravice
Autor: Via Datum: 2011-07-06 06:46:01
http://www.svcampanula.cz/download/Propozice%20Moravice-%20cervenec%202011-1.pdf
234   Nìco mi chybí..
Autor: Simèa Datum: 2011-07-05 01:01:47
Ahóóój
Oèekávám bouølivou konverzaci Jak se máte?? Nìkteøí - jak prázdninujete?? Tak nìjak jsem pøemééšlela a vzpomínala.. a napadlo mì, že bych si strašnì ráda zase zajela nìkdy s klukama do Jedovnic na rybník Na naše legendární boofování nezapomenu a mileráda bych si to zopakovala.. Co myslíte, pánové?? Já bych mìla radost, kdybysme se zas sešli tak nìjak odpoledne a tradá nìkam "do vody" Nebo se jaksi neuskuteènil náš dlouho plánovaný výlet do Brna na lezeckou stìnu. Mìli jsme jet minulé rok koncem prázdnin a pak se na to nìjak zapomnìlo, nebo co.. Já nevím, možná tady to moje tlachání nebude mít cenu.. ale nìjak mi chybí adrenalin =D A v tuto chvíli je mi jedno, jak ho získám.. A už jde o vodu nebo vélet na kolech.. Budu moc ráda, když se minìkdo ozvete (S)mìjte se a mìjte se famfárovì!!
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-07-05 11:42:31
 
  Dobrý nápad ráda bych vás nìkdy vidìla tady u nás mùžemen tøeba nìkamzajít chtìla jsem jít s Helèou nìkamven asi na Èervený kopec nebo na Kunf-Fu pandu 2. Nebo prostì nìkam tak se ozvìte kdybyste chtìli s náma.  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-07-11 10:36:38
 
  Zdarec, já jsem se právì vrátil z Rumunských hor. Byli jsme v oblasti Padurea Craiului a pak na osvìdèeném Padiši v pohoøí Bihor. První pùlka týdne byla docela deštivá, ale pak se vyjasnilo, takže jsme si užili jeskynní i povrchovky.
Další výjezd mì èeká až na zaèátku srpna, takže do té doby bych nìco podnikal u nás (v ÈR). Dalo by se zajet tøeba nìkam na vodu, jestli nìco poteèe.
 
 
Autor: Petra Datum: 2011-07-13 12:59:24
 
  Já bych zašla tøeba do Jungle Parku...  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-07-13 16:59:28
 
  Nemá tuca co to je ale zní to dobøe.  
 
Autor: Via Datum: 2011-07-14 08:47:41
 
  polopaticky pro Kuøátko.
http://www.junglepark.cz/
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-07-14 09:06:52
 
  Dìkuju moc vypadá to výbornì zejdeme tam?  
 
Autor: SimèA Datum: 2011-07-15 20:22:58
 
  Já bych šla okamžitì!! Byli jsme tam se tøídou♥ na výletì, dìlali jsme tu Základní trasu a je to žùžo!! Sice na nìkterých pøekážkách by si èlovìk rozbil hubu.. ale to je adrenalin! )  
 
Autor: Ondra Datum: 2011-07-16 22:13:44
 
  No tož já bych taky nìkam zašel. Jenže po nedìli nám zaèínaj žnì  
 
Autor: Helium Datum: 2011-07-25 00:40:48
 
  Tež souhlasím, rada bych vas všechny zase videla, ale asi nebudu zapadat èasove, jelikož mam èas až druhou pulku srpna.  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-08-01 17:13:09
 
  Možná jo, už ta druhá pùlka srpna zaèíná být pomalu aktuální  
233   Vltava GML.
Autor: Via Datum: 2011-06-26 16:41:18
http://vladimirkrejci.rajce.idnes.cz/2011_Vltava_GML
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-27 14:18:19
 
  Tak jak se vám tam líbilo?  
 
Autor: Vita Datum: 2011-06-28 06:30:53
 
  Ahoj Kuøe,
jak již z fotek vyplynulo nebyli jsme ti kteøí akci mohou hodnotit,já za sebe jsem moc spokojen.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-28 15:07:20
 
  Ale je vidìt že jste si to tam užili.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2011-06-29 07:40:12
 
  Tak jasnýžejo. Voda byla neteèná (netekla), ale spoleènost výborná, takže pohoda byla  
232   Re-Státnice
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-14 14:42:35
Tak co hoši? Jak vám to dopadlo.
 
Autor: Petra Datum: 2011-06-14 22:22:44
 
  Ráïa už to dokázal s zrovna teï bujaøe slaví, takže to na nìj øeknu já: Má to za A!!!  
 
Autor: Ondra Datum: 2011-06-15 16:15:48
 
  to za "A" = A ven!!!  
 
Autor: František Datum: 2011-06-16 13:37:40
 
  Já se vrátil z první oslavy nìkdy pøed 7, takžeuž to za sebe mùžu øíct sám. Taky za A.  
231   Jen tak ja mi jdou myšlenky.
Autor: Via Datum: 2011-06-10 19:15:01
Po týdnu na vodì jsem na skok doma osušit se nabrat èisté a suché vìci a v pondìlí opìt vyrazit z další školou na kurz.

Z radostí jsem proèetl nové èlánky na našich stránkách.

Jsem smutný s toho co se stalo na øece Moravì mému neznámému kolegovi.

Pøes nabitý program se školami ,ale i vámi.Jsem si udìlal èas na sebe.A kvìtnovou sobotu jsem z Broòkem vyrazil na slalomový kanál na Trnávku.

http://www.youtube.com/watch?v=xOGYmFjhboU 
Autor: Via Datum: 2011-06-11 05:17:30
 
  http://cestovani.idnes.cz/zbytecna-smrt-na-jezu-v-olomouci-znalci-radi-jak-tomu-zabranit-pb3-/igcechy.aspx?c=A110610_143727_igcechy_tom  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-06-11 18:09:09
 
 
Jaksi mi došla slova..
 
 
Autor: Petra Datum: 2011-06-12 15:41:31
 
  Tak doufám, že tu Vltavu neodvolají, Ráïa se tìší, že si odpoènì od toho neustálýho èuèení do poèítaèe...
Zítra mu kolem jedný držte pìsti
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-06-12 21:14:31
 
  Už zítra??? Tak Radku tfuj tfuj!!!! František jde ve støedu v osm.  
 
Autor: František Datum: 2011-06-12 21:21:20
 
  Já zas budu poslední! Achhhh joooooo... Prokletí jména Zouhar. A to jdu "protekènì" už ve støedu ráno, jinak bych šel asi až tak v 16:00.

Jestli se mì pøíští týden nìkdo zeptá, jak se ladí neuronová sí, tak ho asi hodím do Vltavy! Už aby to bylo.

Braïoure, hodnì štìstí!
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-13 16:24:10
 
  Frantó a jak že se to ladí ta neuronová sí.  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.