Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

266   
Autor: Maruška menšikova Datum: 2012-11-24 09:18:22
Ahoj kolikateho ted ma byt ta víkendovka v Podomi ??
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-11-29 14:32:28
 
  Ahoj Maru a všichni zájemci.. Adventní víkend je tentokrát jen od soboty ráno do nedìle 8.-9.12. Kdo chcete pøijet, hlaste se Jitce Kocmanové na e-mail: KocmanovaJ@seznam.cz

Tìšíme se!!!
 
 
Autor: Maruška Datum: 2012-12-04 21:21:44
 
  chci se zeptat jestli je asi hodnì špatný nápad jet o víkendu do podomí když mám na noze ortézu a berle ? Ráda bych tam jela.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-12-06 13:06:24
 
  Jéééé, co jsi dìlala?? Tak víkendovku zvládneš i s berlema. Je otázka, zda jít pak veèer koledovat, ale to by jsis rozhodla už sama ..  
 
Autor: maruška Datum: 2012-12-07 18:19:44
 
  dobøe  
265   Exkurze Podyjí
Autor: Bradek Datum: 2012-10-30 09:17:44
Exkurze do Podyjí je bohužel z organizaèních dùvodù zrušena. Omlouváme se všem, kteøí si vyhradili svùj èas.
 
Autor: Helium Datum: 2012-10-30 16:41:25
 
  snad pøíštì  
264   Eisenerz a Geause
Autor: Bradek Datum: 2012-10-04 14:44:18
Na našich stránkách najdete struèný zápis o našem feratovém výletì do Rakouska
http://outdoorphorum.blogspot.cz/2012/10/eisenerz-gesause.html
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-10-05 14:56:34
 
  Když je tenhle èlánek struèný, nìchtìla bych asi èíst rozsáhlý v tvém podání  
 
Autor: Bradek Datum: 2012-10-07 14:27:05
 
  To nechtìj, jen pro zajímavost posílám takový "etalon" podrobného zápisu
http://www.stranypotapecske.cz/potapeni/hpsabbat.asp?str=200510032118520
 
263   Akce u Burešù na dvorku
Autor: František Datum: 2012-08-10 14:51:25
Ahoj, Buráci o tomto víkendu poøádali docela zajímavou párty a vùbec nám nedali vìdìt... jsou to plantážníci!!!

Ake u Burešákù
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-08-14 08:56:29
 
  to je dobrá øežba  
 
Autor: Ondra Datum: 2012-08-14 17:56:51
 
  Tož jako pùvodnì sem vám chtìl øéct ale pak sem si uvìdomil že nìkomu može dìlat blbì trochu víc oleje a jiných provozních kapalin  
262   Vysoèina
Autor: Bradek Datum: 2012-05-22 12:58:34
Plantážníci, pokud jste si nevšimli, v pravém horním rožku pøibyla akce výlet na Vysoèinu. Je to skvìlá pøíležitost se potkat a zadarmo se kouknout na Vysoèinu Neváhejte!
Radek
 
Autor: Helium Datum: 2012-05-22 18:37:09
 
  S nejvìtší pravdìpodobností a radostí se zúèastním už se moc tìyím  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-22 19:56:20
 
  Já taky.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-23 16:37:12
 
  Já už dnes vím, že nepojedu .. Nemùžu se utrhnout z práce.. Bohužel  
 
Autor: Bradek Datum: 2012-05-24 08:17:10
 
  Dejte vìdìt klidnì i dalším (kamarádùm, spolužákùm). Pojede autobus a je tøeba ho vytížit. A pak taky dejte vìtet Petøe nebo Marušce, že se chystáte jet a jestli si nechcete pùjèit kolobku na kolobko-výlet.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-25 21:26:12
 
  Se mnou možná pùjde jeden kamarád.  
 
Autor: Staòa Datum: 2012-06-06 22:11:40
 
  Ahoj, já bych jel rád, uvidím,co mi zkoušky dovolí.  
261   Úklidový weekend
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-04 10:26:51
Ahoj všichni!!
Možná jste si všimli, možná ne, ale pøíští víkend je naplánován už dlouho potøebný úklid srubu, kanceláøe a skladu Barvínku. Budeme strašnì rádi, když se pøipojíte a pomùžete nám.. O to døíve to bude hotové a budeme moci vymýšlet hry a jinou zábavu. Poté všicni pøespíme u Zouharù na zahradì pod tøešní. Zaèátek v sobotu 12.5. dopoledne a konec v nedìli 13.5. dopoledne.
V kalendáøi nejdou pøidávat k akci komentáøe, tak se o to ani nesnažte , fakt to nejde . Pište se sem
 
Autor: Ondra Datum: 2012-05-07 17:41:05
 
  Tož já bohužel nejsu v sobotu doma a Matouš prej sám nepùjde.  
 
Autor: Helium Datum: 2012-05-07 18:40:58
 
  Já se bohužel taky nezúèastním, jsem zrovna pryè  
 
Autor: Patrik Datum: 2012-05-11 14:20:27
 
  No já osobnì bych se rád zúèastnil jen otazeèka kde je sraz a v kolik hodin?  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-11 17:09:25
 
  Ahoj Patriku, protože se nikdo jiný nepøihlásil, jenom ty a protože má být ošklivé poèasí, tak se akce odkládá na neurèito . Promiò.. Ale dìkujeme za zájem!!!  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-11 22:14:30
 
  Já bych taky šla ale tenhle víkend nemùžu. ( Holt škola je zlá. ) Takže dejte potom vìdìt kdy. Dìkuju

 
 
Autor: Patrik Datum: 2012-05-12 11:34:45
 
  Díky za info jsem si jistej že na jiný termín pøijdou i další lidé a díky za info  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-05-21 20:20:59
 
  O tom jsem pøesvìdèená taky a moc se na vás tìším  
260   ètvrtek 26.4
Autor: Vía Datum: 2012-04-23 06:46:20
ahoj skotaèináøi ve ètvrtek cca 15.00 se mùžeme vidìt v Brnì na ulici Veslaøská u vodáckého obchùdku WE.
 
Autor: Helium Datum: 2012-04-23 15:39:02
 
   
 
Autor: Helium Datum: 2012-04-23 15:40:55
 
  ÁÁÁ, bohužel nemùžu jdu na hokej (s nejvìtší pravdìpodobností)  
 
Autor: Via Datum: 2012-04-23 16:49:55
 
  Helèo hokej skonèil Kometa je druhá.  
 
Autor: Helium Datum: 2012-04-23 23:49:41
 
  Ale ne...Èesko proti Švédsku  
259   PoVoda
Autor: Bradek Datum: 2012-04-02 16:22:25
Tak voda byla super. Dáte z toho do kupy nìjaký videjíèko? Mùžu zase poskytnout zábìry z foáku. Ale poøád nìco nìjak poskytuju a videa žádný ))
 
Autor: Ondra Datum: 2012-04-02 19:44:18
 
  Není èas no...  
 
Autor: Via Datum: 2012-04-03 06:00:14
 
  Èas není nikdy.Ja jsem po jihomoravském pøeboru mnìl chu støíhat ale material mi dal pouze Radek.Tak že Ondro pokud najdeš èas tak mi dej nìjaký material.  
258   Doubrava
Autor: Bradek Datum: 2012-03-30 08:18:35
Zdar plantážníci,
jak to vidíte s tou nedìlní vodou. Mì se to rýsuje celkem slibnì, pokud mi dnes v práci nenaloží nìco dììììsnì nutného na víkend, tak bych jel.
Pokud nejsem zase nìjak mimo, tak se pojede v nedìli 1.4. Nìjaké podrobnosti na motivaci jsem našwl tu: http://skaut-ronov.tlapweb.cz/doubrava
Má být pìknì nepìknì... asi si vezmu sucháè
 
Autor: Bradek Datum: 2012-03-30 08:20:21
 
  Kdo se nakonec chystáte jet? Kdy kde se potkáme? A jak se seskládáme do aut? Já mùžu svoje se zahradou na kajaky pøípadnì vzít.  
 
Autor: František Datum: 2012-03-30 08:42:33
 
  Tož já s Káèetem s tím zatím poèítáme, ale èekáme, jak se vyjádøí poèasí. Já bych asi jel i za hnusu (i když nemám sucháè jak páni potapièi) ale nevím jak Káèe.

Mám k dispozici 1 auto, s 1 zahrádkou, na kterou se vejdou 4 kajaky.

Souèasný pøedbìžný stav obsazení FrtKaCaru:
František + kajak
Katka + kajak
Vía + kajak
Bradek + kajak a jeho odpornì suchej neopren

Pokud se pøidají Buráci, tak musí nìkdo vzít vozidlo a osazení pøeskládáme.

 
 
Autor: Via Datum: 2012-03-30 08:44:04
 
  Ahoj,já jedu.K nìkomu se napakuji do auta.Beru si také suché mantl.  
 
Autor: Via Datum: 2012-03-30 08:54:03
 
  Jede i Jezák nemá PC tak za nìjek komunikuji já.Jede sám.
Nakládání lodí navrhuji v sobotu.Jezák mùže vzít Buráky.Jel by v nedìli po dálnici a sejde se snáma u øeky.
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-03-30 09:48:02
 
  Ahoj všici, pojedu jen v pøípadì, že bude nad 10 stupòù. Jinak mi umrzne zadek..

 
 
Autor: Bradek Datum: 2012-03-30 13:07:58
 
  Paráda - takových informací
No možná bychom se mohli zamyslet nad nìjakým náhradním programem. Pokud bude fakt kosa, klidnì bych se taky vìnoval nìèemu suššímu. Ale musela by to být kvalitní náhrada
 
 
Autor: František Datum: 2012-03-30 13:17:36
 
  Taky bych byl klidnì pro sušší variantu, pokud bude humáè, ale nemám žádnej nápad. Bavili jsem se jendou o tìch deskovkách - což je teda indoor.  
 
Autor: Via Datum: 2012-03-30 15:14:35
 
  Nestahujte gatì když nevidíte brod.  
 
Autor: Ondra Datum: 2012-03-30 22:12:49
 
  No nevím jak se domluvil brácha, ale já žiju v tom že jedem a že vy víte že už nedržím "hladovku".  
 
Autor: Maruška Datum: 2012-03-30 22:33:49
 
  Ahoj,

já jsem na tuto nedìli dopoledne slíbila nìjaké povídání pro pár študentíkù na Rychtì o Barvínku. Ale s Káou jsme dneska vymysleli suchou variantu (tady dneska totiž i snìžilo . Udìláme výpravu do Bílovic, kde se kluci budou vìnovat výuce sjíždìní Julèe z gauèe (a pøípadnì slivovici èi pivu) a holky nìjaké té stolní høe. Obèas mùžeme èleny jednotlivých skupin prohodit...
 
 
Autor: Staòa Datum: 2012-03-30 23:06:43
 
  Ahoj, tahle varianta vypadá taky opravdu pìknì(hlavnì teple) , ale zatím sdílím názor s Víou. A dodal bych, že dokud voda teèe,dá se sjet a kde je dobrá parta není zima natožpak nuda. Nicménì v tomto pøípadì jdu samozøejmì s davem, co jiného mi taky zbývá  
 
Autor: Staòa Datum: 2012-03-30 23:32:17
 
  Doplòuju svùj pøíspìvek... dle pøedpovìdi tam bude v 8 ráno v Ne -0,7 a v 11 hodin 3,4°C(u nás ta pøedpovìï na ty cca 3 dny dopøedu vychází) to bychom možná už i namrzali, tomu øíkám výzva...  
 
Autor: Via Datum: 2012-03-31 06:48:51
 
  Pøipojuji se k Burákum a oceòuji jejich postoj.I když posezení na Rychtì si opravdu nerad nechám ujít...  
 
Autor: František Datum: 2012-03-31 10:04:09
 
  Vèera jsem dovezl od babièky kajaky, ale jak se tak dívám z okna, tak mi mrzne zadek už teï...

Zas podle mì nemáá cenu mrznou za každou cenu. Kdyby aspoò slunilo svítidlo....
 
257   18. narozeniny!!!
Autor: Kaèa Datum: 2012-03-17 10:34:39
Kdo to nevíte, tak náš Ondøej s Matúšem mají dnes narozeniny a ode dneška jsou prý dospìlí Já jim pøeju, a tu plnoletost zvládnou, užijou si ji, ale neberou jí moc vážnì .

No a kdy to oslavíme???
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-03-18 13:21:59
 
  Taky blahopøeju i za bráchu a doufám že vám to dobøe pùjde.
P.S.:Kdyby se vám chtìlo mì a Helèu taky pozvat nebudeme nic namítat.
 
 
Autor: Helium Datum: 2012-03-18 19:12:03
 
  Nojo Ondráši s Matúšem všechno nejlepší k vašemu významnému jubileu vykroète do ní správnou nohou  
 
Autor: Ondra Datum: 2012-03-21 20:35:00
 
  No jééje ,díky. Plnoletost bych neøešil páè urèitì víte že já jsem horší než malé dìti a to mi jen tak nìco nevezme . A tož èasem a asi trochu víc opoždìnì to oslavíme. Ale kdy to netuším  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
21.07.2024 18:28:45
Skotaèiny III Helmùv žleb

20.07.2024 17:00:54
Outdoor naopak

20.07.2024 12:51:49
Praseèení 2008

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.