Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4   Už to žije!!!
Autor: František Datum: 2008-09-25 17:47:33
Jsem moc rád, že stránky zaèínají "žít" svým životem. Zatím teda spíš díky pár lidem, co sem vìsí fotky, èlánky, vzkazy a podobnì, ale doufám, že èasem sem bude chodit i víc veøejné veøejnosti.

Tím bych rád podìkoval Bradkovi, za dva nové èláneèky! Koneènì na úvodní stranì není vidìt jen mùj xicht..
 
Autor: Via Datum: 2008-09-26 19:08:24
 
  Chvíli jsem pøemyšlel žeho vyvìsím na Líbým se ti.Myslím ksich s patøièným komentáøem,ale díky Radkovi byl posunut.Tak pøíštì.  
3   František je lazar
Autor: František Datum: 2008-09-21 21:46:13
Ano, ètete dobøe... Po velikém úspìchu filmu František je dìvkaø bude následovat i nový film: "František je lazar". Bude to o mnì a o tom, jak mì trápí dvì nejhorší chlapský nemoci na svìtì.

Rýmeèka a kašílek


O èem bude scénáø? O tom, jak jsem chytil kašílek, ochoøel jsem, žena se o mnì starala, pak ji to však asi pøestalo bavit a tak odešla do mìsta za prací.

Smutný pøíbìh co? Další prùbìh vám nebudu prozrazovat, pøece si nebudu nièit tržby na vstupném do kina.

Nuže èaji s medem zdar a paralenu zvláštì...
 
Autor: František Datum: 2008-09-22 13:03:52
 
  Tak tak... Vedlejší role pøece nebudu rozepisovat! Dùležitej je hlavní hrdina a dìj kolem nìj. To ostatní je jen omáèka na prodloužení doby filmu, aby mìli lidi z kina víc osezený zadky a chytla je vìtší žízeò, aby pak následnì hospùdky u kina mìly vyšší tržby.  
 
Autor: Juraj Jakubisko Datum: 2008-09-23 18:21:28
 
  žeby Kramer versus Kramerova po èesku  
 
Autor: František Datum: 2008-09-25 11:25:05
 
  Kdepak!! Pan a paní Smithovi!! Obèas po sobì støílíme, ale jinak se máme rádi...  
2   Jen tak
Autor: Via Datum: 2008-09-21 15:29:35
Tož ja taky profouknu dráty.Jestli to funguje.
1   Nazdárek lidièky
Autor: Kaèa Datum: 2008-09-21 15:10:15
Jsem moc rada, ze se konecne plni nase prani a outdoorová sekce se nam krasne rozbiha. Ted, kdyz funguje i plkarna, bude mnohem jednodussi posilat vase navrhy, pripominky a dotazy. My se na ne uprimne tesime, protoze nas to vzdy posouva o krok dal. Tak se nebojte a plkejte

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
14.02.2024 12:47:19
Skotaèiny na vodì

13.02.2024 15:01:31
Jednodòovka Køtinské údolí

12.02.2024 16:01:38
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.