Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

58   
Autor: simèa Datum: 2009-03-24 15:54:27
Ahoj lidièky, chci se zeptat, kdy zveøejníte fotky z pøežití. Nìjak vám to trvá. Z jeskyní to tam bylo hned druhý den po akci. dìkuji Simèa
 
Autor: František Datum: 2009-03-24 17:41:51
 
  Fotky od Radka už jsou na rajèeti, moje se právì nahrávají, takže tam budou každou chvíli. Fotky z pøežití na rajèeti

Nìjaký výber pak udìlám i pøímo sem na web.
 
 
Autor: Renèa Datum: 2009-03-25 13:39:15
 
  Je vidìt, že jste se mìli fakt suprovì Skvìly foteèky..  
57   pøežití
Autor: JULÈA Datum: 2009-03-23 19:28:50
Pøežití bylo super,a doufám že Franta už mluví.A pro Káu a ji noha nebolí a a mùže co nejdøív chodit.
 
Autor: Bradek Datum: 2009-03-23 19:59:52
 
  http://podomi.rajce.idnes.cz/Skotaciny_survival/

zde jsou k nalezení fotky. Doufejme, že o co ménì franta mluví, o to víc je schopen psát a brzo napíše èlánek
 
 
Autor: František Datum: 2009-03-23 21:36:05
 
  Díky za pochvalu. Bez hlasu to byl docela mazec zorganizovat, ale díky ostatním vedoucím se to povedlo myslím celkem slušnì. Ale to musíte ohodnotit hlavnì vy, úèastníci.

Jinak hlas se mi ještì nevrátil, takže stále jen šeptám. Na psaní pøijde øada zítra, nebo po zítøku.
 
56   
Autor: Marie menšíková Datum: 2009-03-22 19:33:14
kaèi pøeju ti aby se ti rychle noha uzdravila. Chybìlas nám na pøežití mìj se dobøe
maja
55   Survival - pøežití
Autor: Frantisek Datum: 2009-03-19 20:33:19
Tááák skotaèníci, zítra v 17:55 zaèínáme opìt skotaèit! Tìšíte se???
 
Autor: Staòa Datum: 2009-03-19 21:29:28
 
  Anóóóóóóóóóóóóóóóóóó!!!  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-03-20 07:26:33
 
  Jasnì, poèasí bude na survival jako dìlané, ani si nebudem muset moc vymýšlet  
 
Autor: František Datum: 2009-03-20 07:56:47
 
  Pøesnì tak. Je pøesnì 10 hodin do zaèátku a v Podomí snìží. Ale sluníèko se taky hlácí o svolo, tak uvidíme.  
54   Skotaèiny v bazénu
Autor: Vía Datum: 2009-03-15 22:04:52
http://podomi.rajce.idnes.cz/Skotaciny_na_bazenu/

 
Autor: Via Datum: 2009-03-18 13:32:50
 
  Další fotky z bazénu jsem dodal dnes ráno.  
53   Uááá
Autor: Laura Datum: 2009-03-13 17:07:23
Jù, normálnì jsem se dneksa dozvìdìla, že jedu na tu Snìžku...Takže žádné skotaèiny nevynechám...teda...nemìla bych...
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-03-15 11:30:40
 
  To jsem ráda!  
52   Jezero u srubu
Autor: Via Datum: 2009-03-11 16:14:02
pomalu a jistì klesá hladina
 
Autor: Vía Datum: 2009-03-12 17:29:03
 
  poøád klesá nové fotky v galerii
 
 
Autor: Bradek Datum: 2009-03-12 18:13:36
 
  No voheò bychom poøád museli dìlat vodotìsnej  
 
Autor: Vía Datum: 2009-03-12 19:34:51
 
  u ohništì lezou šutry  
 
Autor: Maruska Datum: 2009-03-15 18:07:11
 
  Dokonáno jest, vlastnì doèerpáno . Pøidala jsem do galerie fotky - jsou z mobilu,takže mémì kvalitní.  
51   
Autor: Renata Pytelová Datum: 2009-03-10 21:36:07
Jste úplnì skvìly, dnešní rande ve vestibulu bylo fakt super. Fakt myslím, že se to všem (hlavnì tìm malejm) líbilo.
 
Autor: František Datum: 2009-03-10 21:38:38
 
  Dìkujem! Nejlepší rande bývají ale v pøírodì, tak doufám, že pøijdeš.  
 
Autor: Vía Datum: 2009-03-11 06:13:56
 
  v úterý ve sportovkách pokraèujem zhmotníme to co jsme vám ukazovali  
 
Autor: Petra Èápková Datum: 2009-03-11 14:02:39
 
   
 
Autor: Petra Èápková Datum: 2009-03-11 14:04:58
 
  Jo to je pravda byli jste fakt superUž jsem byla rozhodnutá ,
že svámi pojedu,ale mám ruku v ortéze a nemùžu jí namáhat je to velká škoda doufam,že nìkdy jindy
 
 
Autor: Vía Datum: 2009-03-11 15:27:21
 
  pøijï se v sobotu za náma ke srubu podívat a ostatním poradit a fandit.Ortéza není na furt,  
 
Autor: František Datum: 2009-03-11 18:32:44
 
  A druhou máš v poøádku?? Jestli jo, tak to staèí! Já myslím, že i s jednou rukou z toho budeš mít spoustu zážitkù!  
 
Autor: Renata Pytelová Datum: 2009-03-11 19:44:46
 
  Jo, ale v úterý odpoledne máme odpoledku...  
 
Autor: Petra Èápková Datum: 2009-03-12 11:22:47
 
  jo jo druhou mám v poøádku a ráda bych pøišla zkusim to òák udìlat  
 
Autor: Datum: 2009-03-12 12:02:35
 
  Super!! Na zdravovìdu budeme mít figuranta!  
50   Statistika
Autor: František Datum: 2009-03-10 17:41:12
Tak zase po dlouhé dobì projíždím kompletní statistiku stránek. Všechno víceménì v normálnu. Jen mì udivila jedna vìc.

Tøetí nejèastìji hledaný výraz ve vyhledávaèích, který vedl na naše stránky je "petra.jesterka" a to s celými 28 zadáními za únor!

No a kdesi hluboko ve startovním poli se objevuje i výraz " bradek nejezchleb" ale s pouhým 1 výskytem. My ostatní se ve statistice vùbec neobjevujeme


V lednu je to taky zajímavý! Tam zese nìkdo hledal dvakrát Lauru a jednou Katku. Teda jak to vy baby dìláte..
 
Autor: Laura Datum: 2009-03-10 18:24:32
 
  Týý jo, kdopak mì hledal?
Holky jsou na tom líp....
 
 
Autor: Bradek Datum: 2009-03-10 18:59:34
 
  Až budeš uèit tøídu 28 dìtí taky budeš mít dobrou statistiku Mì na tom trochu udivuje, že to zadávají do vyhledávaèe, když v lištì mají na všechny lidi pøímo odkaz... no budiž, proè se rozhlížet když se mùžu zeptat, že  
 
Autor: Vía Datum: 2009-03-10 19:46:45
 
  za sebe mùžu jen to že Já jsem nepøhlednutelný  
49   SURVIVAL - PØEŽITÍ
Autor: František Datum: 2009-03-10 00:43:27
Pro nedoèkavce už je k dispozici pøihlašovadlo na SURVIVAL. Ke stažení je v kalendáøi.

Tak pøežívejte do pøežití!!!

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.