Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

8   Pozdrav
Autor: Laura Datum: 2008-11-01 09:15:25
Ahoooj tak sem si koneènì napsala ten profil! A ještì chci pochváli hlavní autory tìchto stránek! Mìjte se fajn a ahoj zítra
 
Autor: František Datum: 2008-11-01 11:10:25
 
  No hurááá!!! Koneènì další "lidièek" do seznamu. No a hlavnì jsi si opravila to svoje pøíjmìní, u kterýho jsem vùbec netušil, jak se píše. (teï už vím, že úplnì jinak, než jsem si to myslel.. )  
 
Autor: Via Datum: 2008-11-02 07:30:41
 
  hura hura.  
 
Autor: Vía Datum: 2008-11-03 04:34:38
 
  autorùm se to moc povedlo,ale na nás je aby to tu nezamrzlo.  
7   OLŠINY CUP 2008
Autor: Via Datum: 2008-10-24 06:46:46
AHOJ V SOBOTU:

 
Autor: Kaèa Datum: 2008-10-24 21:12:20
 
  Zdravim, ja se bohuzel Olsin nezucastnim, coz me velice mrzi. Jeste vic ten pocit zesilil, kdyz jsem videla v kuchyni nachystany rum do caje,ale asi ani ten by mi od zimy nepomohl, kdyz bych se nemohla hybat. Takze Olsinam zdar a at se vam to libi  
6   
Autor: Via Datum: 2008-09-30 05:47:55
Tak já se snad do té zakulacené návštìvi netrefím.Su jen 204.
 
Autor: Bradek Datum: 2008-10-10 07:02:17
 
  Já jsem to dal! Jsem 300!  
 
Autor: František Datum: 2008-10-10 08:43:11
 
  A na me vyjimecne zbylo cislo 301. Ja totiz vychytal to 200.  
 
Autor: Via Datum: 2008-10-21 06:40:18
 
  tak 401  
5   wow..
Autor: Peule ježule Datum: 2008-09-26 09:25:46
Koukám, že tady se rozjelo nìco nového a nìco extrémního... myslím, že to tady budu èasto navštivovat..
Jinak autorùm, spolunávrháøùm a vývojáøùm (sakra jak vás mám nazvat?!)pøeju hodnì štìstí a insppiraci ve vytváøení tìchto stránek...
 
Autor: Via Datum: 2008-09-26 17:50:16
 
  Ahoj neje Ježuli,Brzo se v kalendáøi akcí objeví termíny akcí pro všechny kteøí chtìjí zažít,,FLOW"  
4   Už to žije!!!
Autor: František Datum: 2008-09-25 17:47:33
Jsem moc rád, že stránky zaèínají "žít" svým životem. Zatím teda spíš díky pár lidem, co sem vìsí fotky, èlánky, vzkazy a podobnì, ale doufám, že èasem sem bude chodit i víc veøejné veøejnosti.

Tím bych rád podìkoval Bradkovi, za dva nové èláneèky! Koneènì na úvodní stranì není vidìt jen mùj xicht..
 
Autor: Via Datum: 2008-09-26 19:08:24
 
  Chvíli jsem pøemyšlel žeho vyvìsím na Líbým se ti.Myslím ksich s patøièným komentáøem,ale díky Radkovi byl posunut.Tak pøíštì.  
3   František je lazar
Autor: František Datum: 2008-09-21 21:46:13
Ano, ètete dobøe... Po velikém úspìchu filmu František je dìvkaø bude následovat i nový film: "František je lazar". Bude to o mnì a o tom, jak mì trápí dvì nejhorší chlapský nemoci na svìtì.

Rýmeèka a kašílek


O èem bude scénáø? O tom, jak jsem chytil kašílek, ochoøel jsem, žena se o mnì starala, pak ji to však asi pøestalo bavit a tak odešla do mìsta za prací.

Smutný pøíbìh co? Další prùbìh vám nebudu prozrazovat, pøece si nebudu nièit tržby na vstupném do kina.

Nuže èaji s medem zdar a paralenu zvláštì...
 
Autor: František Datum: 2008-09-22 13:03:52
 
  Tak tak... Vedlejší role pøece nebudu rozepisovat! Dùležitej je hlavní hrdina a dìj kolem nìj. To ostatní je jen omáèka na prodloužení doby filmu, aby mìli lidi z kina víc osezený zadky a chytla je vìtší žízeò, aby pak následnì hospùdky u kina mìly vyšší tržby.  
 
Autor: Juraj Jakubisko Datum: 2008-09-23 18:21:28
 
  žeby Kramer versus Kramerova po èesku  
 
Autor: František Datum: 2008-09-25 11:25:05
 
  Kdepak!! Pan a paní Smithovi!! Obèas po sobì støílíme, ale jinak se máme rádi...  
2   Jen tak
Autor: Via Datum: 2008-09-21 15:29:35
Tož ja taky profouknu dráty.Jestli to funguje.
1   Nazdárek lidièky
Autor: Kaèa Datum: 2008-09-21 15:10:15
Jsem moc rada, ze se konecne plni nase prani a outdoorová sekce se nam krasne rozbiha. Ted, kdyz funguje i plkarna, bude mnohem jednodussi posilat vase navrhy, pripominky a dotazy. My se na ne uprimne tesime, protoze nas to vzdy posouva o krok dal. Tak se nebojte a plkejte

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.