Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

98   skotaèiny na vodì
Autor: jana Datum: 2009-05-25 18:50:40
Víkendovka byla skvìlá,škoda že tam bylo tolik komárù .Doufám, že pøíští rok bude voda zase, abych mohla dotáhnout ségru .
97   Skotaèiny-voda
Autor: Helèa Datum: 2009-05-24 20:30:07
Víkendovka byla originální,pouèná a zajímavá, ale chybìl mitam Víùv guláš.
96   Skotaèiny na vodì
Autor: Petra Datum: 2009-05-20 13:46:28
Vzkaz dìtem:
Kdo má doma cyklistickou helmu, prosím, vezmìte si ji. Je lepší mít na hlavì nìco, co máte vyzkoušené, než nepasující tlaèící nebo padající pøíšeru.

Pokud máte nìjaký zpìvníèek trampských nebo lidových písnièek, vezmìte je, popø. nìjaký malý hudební nástroj.

Kdo potøebuje do auta sedaèku, a mu ji rodièe vezmou na místo srazu.
95   voda
Autor: Via Datum: 2009-05-18 19:55:41
Právì mi potvrdil Vojta promítání na pátek .Jenisej bude.
 
Autor: dáša Datum: 2009-05-18 23:16:15
 
  kdy a kde? Já vím jen, že bude Medvìd a Vobluda k zahlédnutí u srubu  
 
Autor: Via Datum: 2009-05-19 06:29:37
 
  V Radíkovì na Skotaèinách.  
94   Rybník Ruprechtov
Autor: Vía Datum: 2009-05-18 19:44:15
Dìkuji Všem za úèast.A za pøístup k tréninku.
93   jen tak
Autor: Via Datum: 2009-05-15 07:24:34
http://www.outdoorforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=4338&sid=3719d3ca973261311eccf5bfc8b66726
92   Fotky Slovensko
Autor: Vía Datum: 2009-05-14 06:35:35
Adresa alba:
http://podomi.rajce.net/Slovensko_Ron_Tour
91   Pirátská steska 31.5.
Autor: Via Datum: 2009-05-13 17:36:01
Kdo mùže mì pomoct z lanovkou a dvìma nízkými pøekážkami.V Senetáøovì.Pøedem dìkuji.
 
Autor: František Datum: 2009-05-13 19:16:38
 
  Bavili jsme se o tom s Jitkou na Radì a s Katkou s tím poèítáme. PS: Podle mì by se tam dal vymyslet i nìjakej poøádnej skok, je tam pìkná skalka, jen si nepamatuju, jak jsou tam velký stromy. (jsou to leta, co jsem tam chodil na rande )  
 
Autor: Via Datum: 2009-05-13 20:59:22
 
  I já tam randil.Docela mì zamrzelo že v dobì dávné kdy jsem hledal místo pro naši T.O.Vlci Jsem se rozhodl pro Podomí.Možná by tam byla jiná ne.Ale ta støelnice by byla dál.
Skok by tam šel ,ale Jitka nechce odstranit jediný náletový porost.Musel jsem slíbit že i zavazejicí vìtve okolí lanovky nebudu øezat a vyvážu je.Na skok jsem se nezamìøil urèitì by šel.Lanovka bude lepší pùjdou hodnì malí prckové.
 
90   Na kolobìžce do krasu.
Autor: Vía Datum: 2009-05-11 21:07:06
Ahoj všichni, na 30.5.09. jsem zamluvil u Dany Novákové v Ostrovì u Macochy v jejich èerstvì otevøené pujèovnì kolobìžek všech osm kusù co mají "skladem".Èímž se stanem prvními klienty jejich pùjèovny.Vážení zájemci o vyjížïku do krasu hlaste se tu.Za projevený zájem pøedem dìkuji.Pøípadné dotazy ku své spokojenosti vyøeším také tady.Ti kteøí jste se pøihlasili na vzkazovníku mi tu nedìlejte chaoz.Dìkuji.
89   Standa ná svátek
Autor: Kaèa Datum: 2009-05-07 13:42:58
Stando pøeji ti vše nejlepší k dnešnímu svátku!!Spoustu krásy na vodì a žádné krysy

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.