Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
Stanislav "Staòa" Bureš

Kontakt:
e-mail: standaburda"zavinac"seznam.cz
tel: 605 351 216
ICQ: 222 865 896


O mn:
Jednoho dne se mým rodièùm narodilo, jejich již druhé dítì. Byl to chlapeèek, hroznì dlouhý se zlomenou klíèní kostí a silnou novorozeneckou žloutenkou, kvùli které si jej nemohli odvézt domù asi ètrnáct dnù. Takový byl mùj ne moc slavný zaèátek putování po naší matièce zemi, který se ovšem brzy obrátil k lepšímu.

Od malièka mì to táhlo k pøírodì a sportu. S rodièi jsme vášniví turisti, chodíme po horách, jezdíme na kolech, lyžujeme a dìláme ještì spoustu dalších aktivit. Jsem èlenem kolektivu Mladých hasièù, døív jsem za nì závodil, ale dnes jsem “pouze“ jejich instruktor. V patnácti jsme se s kamarádem rozhodli zaèít lozit a pak už to šlo rychle, aktivit pøibývalo a nejlepší aktivity zaèaly s Barvínkem!!!


Vrtm se v...:
- lyžích a snowboardu
- lanech (jako hasiè jsem s lanama mìl poøád co do èinìní, ale vìtšinu vìcí co umím je z Barvínku)
- vodì (plavat moc dobøe neumím, ale utopit se nedám)
- lezení (snažím se...)
- horách
- baskytaøe
- vedení køesanské mládeže
- hasièinì
aj.


M lnky:
Pohoda u Salzy
Moravice
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.