Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
Kateøina "Kaèa" Kulhavá

Kontakt:
e-mail: Kulhava.k"zavináè"seznam.cz
tel: 604 425 829
ICQ: 225821104


O mn:
Už ve svých šesti letech jsem mìla jasno, èím chci být.. Princeznou..

Hned v sedmi jsem to ale pøehodnotila a chtìla být veterináøkou. A jak všichni øíkali - hrabat se kravám v "zadku". Jejich øeèi ale nic nezmìnily - mnì na tom totiž lákají úplnì jiné vìci - tak jsem si celou dobu šla za svým vysnìným cílem. 19.6.2009 se mi mùj sen splnil - stala jsem se malou velkou veterináøkou:).

Mezi velkým snažením být malou doktorkou jsem zkoušela i sportovat. Pøes basket, házenou a volejbal jsem se dostala ke karate, které mì nadchlo a jeho cvièení mnì dodnes poskytuje psychický relax a klid.

Mým ale úplnì nejvìtším pøáním je užít si života. Dìlat to, co mì baví a zbyteènì nic nepromarnit.

Proto žiju naplno...


Vrtm se v...:
- ve støevech a nìkdy i dál
- v karate a kung-fu
- v lanech
- ve vodì
- v kole
- v horách
- v canyoningu - jako úplný zaèáteèník
- v prùvodcování u Kudrnù
- v kytaøe a flétnì
- v jízdì na koni
- v životì a jeho užívání


M lnky:
Jak Kuøe myslelo aneb Jihlava 5. 6. 2011
Prsten od Radegasta
Vsetínská Beèva
Skotaèiny na horách - zdolání Snìžky
Den Zemì v Krásensku
Outdoor naopak
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.