Barvínek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studánky |Tour de Podomí | Přihlášen: neprihlášen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIČKY ::
Ondøej "Matouť" Bureť

Kontakt:
ICQ: 410 524 081
Tel.: 731 848 646
e-mail: pijakcent@seznam.cz


O mně:
Tak co bych jeťtÏ osobÏ øekl. MÚj Şivot zapoèal 17.bøezna 1994 ve VyťkovÏ. Nikdy jsem moc nesportoval (aŞ na poŞårní sport ale tam sem se vŞdy nÏjak ulil)a ťlo to na mÏ i znåt. Ale asi ve tøinåcti letech sem zaèal postupnÏ pøichåzet na kloub vÏcem jako je stÏna,lano,sedåk ale ståle se my nedaøilo se s tím nÏjak setkat.Ve ètrnåcti letech sem se koneènÏ dostal se svým bratrem a kamarådem na stÏnu a zaèal sem se tomu vÏnovat aktivnÏji.No ale k opravdovÊmu sportu sem se dostal aŞ zde s barvínkem.Díky skvÏlým lidem co jsem tu poznal måm Şivot o nÏco víc zåbavnÏjťí.

Vrtám se v...:
Lana
Voda
PC
PoŞårní sport
Snowboard
BicĂ­!


Mé články:
Tøi roky se Skotaèinami
PĂĄn PrstenĂš - PoslednĂ­ bitva
Seèení StudnickÊ louky
ZdravotnĂ­ kurs ZdrSem Standart
Cesta pøes Sibiø
Skotaèiny - kola (nekola)
Ostravice
:: Nejbližší akce ::
:: Nové články ::
:: Nové galerie ::
7.10.2013 20:22:18
Údolí říčky

2.10.2012 16:35:03
ferraty září

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevešlo

:: Nové komentáře ::
:: Různé ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorová sekce barvínku
Stránky byly vytvořeny pro potřeby a prezentaci naší činnosti.