Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
Ondøej "Matouš" Bureš

Kontakt:
ICQ: 410 524 081
Tel.: 731 848 646
e-mail: pijakcent@seznam.cz


O mn:
Tak co bych ještì osobì øekl. Mùj život zapoèal 17.bøezna 1994 ve Vyškovì. Nikdy jsem moc nesportoval (až na požární sport ale tam sem se vždy nìjak ulil)a šlo to na mì i znát. Ale asi ve tøinácti letech sem zaèal postupnì pøicházet na kloub vìcem jako je stìna,lano,sedák ale stále se my nedaøilo se s tím nìjak setkat.Ve ètrnácti letech sem se koneènì dostal se svým bratrem a kamarádem na stìnu a zaèal sem se tomu vìnovat aktivnìji.No ale k opravdovému sportu sem se dostal až zde s barvínkem.Díky skvìlým lidem co jsem tu poznal mám život o nìco víc zábavnìjší.

Vrtm se v...:
Lana
Voda
PC
Požární sport
Snowboard
Bicí!


M lnky:
Tøi roky se Skotaèinami
Pán Prstenù - Poslední bitva
Seèení Studnické louky
Zdravotní kurs ZdrSem Standart
Cesta pøes Sibiø
Skotaèiny - kola (nekola)
Ostravice
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.