Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Jednodòovka jeskynì v údolí Øíèky
  7/10/2013 20:21:20  
Po nìjaké dobì jsme se rozhodli uspoøádat nìjakou akci. Že to nebude nijak zvl᚝ poèetná nám bylo, vzhledem k situaci, pøedem jasné. Noèní pøespání jsme nakoneckvùli pøíliš studené noci zrušili. Rozhodli jsme se ale vyrazit...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Podzimní feráty v Gesäuse
  12/10/2012 11:11:32  
... než nám nìkdo stihl øíct, že to nejde, už jsme tam byli...klesáme ze 1200 m vysokého sedla do Eisenerzu a Julie pøestává mrèet. Se snižující se výškou stoupá tlak a já zívnu aby mì luplo v uších... osmimìsíèní Julie to...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Mistrovtví JMK v eskymování
4/03/2012 08:07:33  
Bylo 26.února 2012 a na bazénì v Blansku se konalo Mistrovství jihomoravského kraje v eskymování. Kolem pùl jedné zaèaly pøípravy – rozdaly se trièka, vydaly se pokyny, navázaly se bójky a lana, zapojila se technika a pustila se kval...

Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Jihomoravský pøebor v eskymování 2012.
11/01/2012 06:17:33  
OTEVØENÉ MISTROVSTVÍ JMK V ESKYMOVÁNÍ
Místo: plavecký bazén TS Blansko na ulici Mlýnská

Datum: 26. 2. 2012

Èasový harmonogram:
• 13:00 až 13:20 prezentace závodníkù
• 13:30 až 14:00 pøíprava lodí a trénink
•...


Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Tøi roky se Skotaèinami
13/11/2011 16:18:00  
Už tøi roky pro nás pøipravujete úžasé akce, s nejlepšími lidmi. Za ty tøi roky se toho spoustu zmìnilo,ale vzpomínky na víkendovky zùstavájí.. Moc si vás všech vážím a mám vás moc ráda. Nevím jestli si vzpomenu na všechny ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
21.07.2024 18:28:45
Skotaèiny III Helmùv žleb

20.07.2024 17:00:54
Outdoor naopak

20.07.2024 12:51:49
Praseèení 2008

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.