Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Zdravotní kurs ZdrSem Standart
  19/04/2011 20:11:26  
Tož 13.4 – 17.4. se nìkteøí z nás zúèastnili zdravotnického kurzu ZdrSem, který se vyznaèuje uèením zážitkem. No, a protože jsem byl jeden z nich, tak se vám to nyní pokusím popsat. (Ale neèekejte žádné velké detaily. Krve s...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Prsten od Radegasta
  13/04/2011 11:27:27  
První víkend v dubnu probìhla první víkendovka z cyklu Skotaèiny III., který je celý vìnován knize Pán Prstenù. Vydali jsme se pomìrnì daleko, až na horu Radhoš v Beskydech, ale myslím si, že se to vyplatilo.
Užili jsme si spou...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Jednodòovka Køtinské údolí
  14/03/2011 21:34:48  
Teplejší bøeznové dny opìt vyhnaly outdooristy do akcí. Ani my jsme nezùstali pozadu a zorganizovali jsme jednodenní výlet nazvaný Køtinské údolí známé i neznámé.
Akce zaèla u køtinského kostela, odkud jsme pìšky putovali údo...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Parkrát v životì jsem slyšel...
21/02/2011 16:32:05  
Párkrát v životì jsem slyšel , že když chceš nìco udìlat dobøe, tak to udìlej sám.
Vždycky to však neplatí. Nebylo to tak ani v sobotu 19. 2. 2011 na bazénu v Blansku pøi organizaci pøeboru jihomoravského kraje v eskymování....


Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Jihomoravský pøebor v eskymování.
  6/01/2011 09:15:54  
O.S. Barvínek Podomí- Vodáci Podomí
MISTROVSTVÍ JMK V ESKYMOVÁNÍ
Místo: plavecký bazén TS Blansko na ulici Mlýnská

Datum: 19. 2. 2011

Èasový harmonogram

12:00 – 12:15 Pøíprava Stanoviš.
1. Prezence: u kávova...


Cel lnek::>>
Autorem je Va

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.