Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Reference
22/10/2008 23:01:20  
Tak už je v provozu i sekce reference. Doufám, že všichni co slíbili nìco poslat, nìco pošlou a budou nás tak podporovat v naší èinnosti. Jinak stále pracuji na kalendáøi akcí, takže doufám, že už brzo bude v provozu i ten. (Kaèa...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Jak je to se znaèením lan...
20/10/2008 19:56:31  
Vèera, pøi stavbì lanových pøekážak mi Standa øíkal, že se bavil s nìjakým instruktorem na stìnì a ten mu øíkal, že neplatí pravidlo, které všechny uèím, že statiku poznáte od dynamiky podle proužkù na opletu. Docela mì to ...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Eskymování
16/10/2008 05:23:33  
2.11.2008. V 19.00.Zahajujem pravidelné tréniky na bazénì v Blansku.

...
Autorem je Va

 Bike maraton Podkrkonoším - L. B. 23. 8. 2008
  14/10/2008 14:45:19  
S dojmem toho, že po týdenním ježdìní na kole v rumunských horách musím být nabušenej jak Kozlíková, nakládám svoje a Katèino kolo, plus spoustu rùznejch bajkerskejch serepetièek, do Víovýho auta a v 18.00 vyrážím na cestu sm...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Malý velký krok...
1/10/2008 11:34:32  
Je to malý krok pro seznam, ale obrovský skok pro naše stránky...

Že nevíte, o èem mluvím??? Je to jednoduché! Dnešním dnem byly zaøazeny tyto stránky do katalogu nejvìtšího èeského vyhledávaèe, portálu a kdo ví èeho ...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.