Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Seèení Studnické louky
  21/08/2011 13:43:35  
Dobrý den èi dobrý veèer záleží na vás kdy tohle ètete. Jak už sám název nenapovídá, tento pøísnì odborný èlánek bude pojednávat zejména o Válce s vosami, která probìhla 20.srpna roku 2011. Toto datum se jistì zapíše do d...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Skotaèiny III - Helmùv žleb
  10/06/2011 07:59:58  
Bohužel se znaèným zpoždìním pøidávám zmínku o posledních Skotaèinách. Doufám, že se Helèa aspoò trošku chytne za nos...

V pátek 13.5. jsme se potkali na autobusové zastávce na zaèátku Mariánského údolí, abychom odstarto...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Jak Kuøe myslelo aneb Jihlava 5. 6. 2011
6/06/2011 10:56:09  
Zaèalo to ráno, když jsme si zabalili jídlo, najedli jsme se a vyrazili. Øekli jsme si, že se spolehneme na naši starou známou GPS a zkombinujeme ji s autoatlasem. Cestou jsme nìkolikrát øešili, kde u té pøehrady má být sraz. Když js...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Zdravotní kurs ZdrSem Standart
  19/04/2011 20:11:26  
Tož 13.4 – 17.4. se nìkteøí z nás zúèastnili zdravotnického kurzu ZdrSem, který se vyznaèuje uèením zážitkem. No, a protože jsem byl jeden z nich, tak se vám to nyní pokusím popsat. (Ale neèekejte žádné velké detaily. Krve s...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Prsten od Radegasta
  13/04/2011 11:27:27  
První víkend v dubnu probìhla první víkendovka z cyklu Skotaèiny III., který je celý vìnován knize Pán Prstenù. Vydali jsme se pomìrnì daleko, až na horu Radhoš v Beskydech, ale myslím si, že se to vyplatilo.
Užili jsme si spou...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.